Säkerhet för både trafikanter och vägarbetare

Ansvariga för vägarbetsplatsen har också ansvar för säkerheten för trafikanter som passerar förbi arbetsplatsen.

Trafikanterna i sin tur har ansvar för att uppmärksamma och respektera skyltning, omdirigering, hastighetsbegränsning och omkörningsförbud. Det kan gälla både bil, cykel och fotgängare.

Annonsplats

Ju bättre varningssystem och skyddsåtgärder som byggs upp desto säkrare för alla. Det allra säkraste är att leda om biltrafiken så att den inte passerar arbetsplatsen alls.

Tyvärr händer det att skyddsåtgärderna inte är tillräckligt bra utformade och att bilister inte uppmärksammar i tid eller att bilister helt enkelt struntar i skyltning och hastighetsbegränsningar.

Annonsplats
Vägarbetarna är de som är mest oskyddade och utsatta när säkerheten inte är tillfredsställande:

Personlig skyddsutrustning

Om varselkläder vid Trafikverkets vägarbetsplatser:

  • Varselplagg på överkroppen ska vara märkta med klass 3 och är minimikravet för alla arbetsplatser
  • Varselbyxor märkta med klass 2 skall användas vid dålig sikt, mörker eller dimma
  • Skydds- och varselkläder skall vara hela och rena och märkningen finnas kvar!

Beroende på typ av arbete kan annan skyddsutrustning krävas, t.ex. flamsäkra kläder, hjälm, hörselskydd, flytväst, reflexer.

Läs mer:

Annonsplats