Etikettarkiv: Vägarbete

Miljöpåverkan från anläggningsprojekt

Miljöpåverkan vid bygg- och anläggningsprojekt uppstår både under genomförandet av entreprenaden och när byggnaden eller anläggningen används samt när den skall renoveras, flyttas eller rivs.

Miljöpåverkan innebär ofta ett hot mot klimatet på lång sikt och om klimatet förändras kan varaktigt kan det få negativa effekter på djur, växtlighet, mark, vatten, geologi och natur på ett sätt som kan påverka människors livsvillkor på flera olika platser på jorden. Fortsätt läsa Miljöpåverkan från anläggningsprojekt

Vägen som arbetsplats

Vägarbeten är arbeten som utförs på vägen, i vägen, vid vägen eller över vägen.

Alla vägarbetsplatser ska utformas och bedrivas så att varken vägarbetare eller trafikanter riskera att råka ut för en olycka. Detta kan göras på olika sätt för att passa varje enskilt projekt.

Regler och riktlinjer för utformning av vägarbetsplatsens säkerhet bygger på erfarenhet, statistik och analyser av trafikanters beteende och reaktioner. Fortsätt läsa Vägen som arbetsplats