Digital kompetens för byggarbetsplatsen

Om tillämpning av digitala processtöd ska fungera effektivt och värdeskapande för arbetsplatsen, yrkesarbetaren och beställare krävs att användaren har grundläggande digital kompetens.

På uppdrag av Malmö Universitet och branschen (BYN, BI och Installationsföretagen) genomförs en förstudie om de digital inslagen i yrkesarbetares arbete.

Syftet är att identifiera kompetensbehov inom yrkesförberedande programmen.

Denna artikel är avsedd som exempel och är en fristående utveckling av erfarenheterna i förstudien.

Digital kompetens omfattar framförallt analoga kunskaper och färdigheter och kan varaiera med yrke och tillämpningsområde.

Det viktiga är att säkerställa grundkunskaper redan i utbildningarna.

Yrkeskunskap och förståelse för syfte, helhet och den egna rollen bedöms som en grundläggande förutsättning. Detta oavsett yrke, typ av processtöd och tillämpningsområde.

Principen för digital kompetens:

Digital kompetens för tillämpning av BIM.

Att tillämpa BIM som yrkesarbetare innebär att kunna navigera och tolka ritningar och 3D-modeller via datorskärm eller surfplatta. Ofta används särskilda program s.k. BIM Viewers.

Förutom grundläggande yrkeskunskap, digital erfarenhet och förmåga att hantera mjukvarans användargränssnitt bedöms följande kunskapsområden ingå i den digitala kompetensen att använda BIM-verktyg på arbetsplatsen:


=> Logga in för att alla artiklar om digitalisering eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel


Läs mer:

Vad är digital kompetens?

Vad är digitalisering?

Appar, mjukvara, hårdvara och operativsystem