Beställarkompetens: Ställningar

Ställningen utgör ofta en väsentlig del av arbetsplatsen för vissa yrkesgrupper.

Upphandling av en säker ställning bör därför vara prioriterat ur beställarens och användarens perspektiv. Det bör vara en del i arbetsmiljöarbetet för en arbetsplats.

Att välja ett STIB Auktoriserat ställningsföretag bidrar till att skapa trygghet för användaren.

Det är också av stor vikt att beställaren själv har kompetens om det egna ansvaret vid mottagning, användning och kontroll av ställningen – sedan den tagits i bruk.

Kunskap om hur ställning får användas och vem som har ansvar för ställningen är A och O för ställningssäkerheten under användningstiden

En kompetent beställare av ställning bör kunna:
  • beställa ”rätt” ställning med hänsyn till projektets förutsättningar, ställningens användning och funktion.
  • på ett kvalitativt sätt jämföra anbud från olika ställningsföretag
  • kontrollera ställningen, upptäcka eventuella brister, när ställningen överlämnas för att tas i bruk.

Utbildning för beställare, arbetsledare och användare av ställningar

Det finns online-kursen Mottagning och kontroll av ställning för beställare, arbetsledare m fl via Ställningsakademin och STIB.

Läs mer på Ställningsakademin: Mottagning och kontroll av ställning

Läs mer:


Ställningsföretagen STIB
Sponsrar Byggipedia
Annonsplats