Beställarkompetens: Ställningar

Upphandling av en säker ställning bör vara prioriterat ur beställarens och användarens perspektiv. Det bör vara en del i arbetsmiljöarbetet för en arbetsplats.

Att välja ett STIB Auktoriserat ställningsföretag bidrar till att skapa trygghet för användaren.

Det är också av stor vikt att beställaren själv har kompetens om det egna ansvaret vid mottagning, användning och kontroll av ställningen – sedan den tagits i bruk.

En kompetent beställare av ställning bör kunna:

  • beställa ”rätt” ställning med hänsyn till projektets förutsättningar, ställningens användning och funktion.
  • på ett kvalitativt sätt jämföra anbud från olika ställningsföretag
  • kontrollera ställningen, upptäcka eventuella brister, när ställningen överlämnas för att tas i bruk.

Nu finns online-kursen Mottagning och kontroll av ställning för beställare, arbetsledare m fl via Ställningsakademin och STIB.

Läs mer på Ställningsakademin: Mottagning och kontroll av ställning

Beställ kurs: STIBs kansli

Läs mer om STIBStällningsentreprenörerna, STIB

Relaterat:

Arbete från ställning


Ställningsföretagen inom STIB
Sponsrar Byggipedia