Digitalisering i byggbranschen

Utöver direktkommunikationen mellan människor i branschen, t ex under möten och kring arbetets utförande ute på byggarbetsplatsen, är mycket a information som hanteras i byggbranschen sedan länge digital.

På uppdrag av Malmö Universitet och BYN, Byggföretagen och Installationsföretagen genomförde Byggipedia 2019 en studie om de digital inslagen i yrkesarbetares arbete. Denna artikel är en fristående utveckling av erfarenheterna i förstudien.

Annonsplats
  • Användning av mailprogram, ord- och bildbehandling, skype och andra mötesverktyg
  • Ritningshantering och en stor del av kommunikation i projekten är redan digitaliserad (dwg, word/excel, pdf, mail och användning av internet)
  • Företagens interna affärs- och HR-system är digitaliserade (i olika omfattning)
  • Dokumenthanteringssystem för bl a system- och bygghandlingar
  • BIM-modeller baserad CAD och andra mjukvaror.
  • Datorstyrda maskiner

Byggbranschens digitala mognad enligt Tele2

En analys genomförd av Tele2 av hur olika branscher använder mobilsurfen visar att byggbranschens digitala mobilitet är större än många andra branscher. Det är kanske inte så konstigt med tanke på branschens mobilitet. Svårt att jämföra med advokater som jobbar vid skrivbordet eller med de som har händerna full i sitt arbete på en skönhetssalong?

De tjänster som byggbranschen surfar in på enligt Tele2 är bl a molntjänster och musikstreaming. Det framgår inte vilken typ av företag, storleken, antal anställda osv som undersökningen omfattar. Ej heller vilka tjänster som använda av tjänstemän resp yrkesarbetare

Annonsplats

Tele2s undersökning visar ändå att många anställda i byggbranschen är digitala, dvs använder mobilsurf under arbetstid. Kanske skulle de i större utsträckning kunna hantera information kring arbetets utförande via sin mobil eller annat  digitalt verktyg?


Vad är digitalisering?

Annonsplats

Annonsplats