Taggarkiv: Film

Artiklar och inlägg som innehåller utvalda och rekommenderade filmklipp

Relining

Relining kallas även rörinfodring. Dessa är samlingsnamn de metoder som finns för invändig renovering av rörledningar.

  • Relining innebär att – istället för att byta ut åldrade och slitna rör – utförs en invändig beklädnad med ett material som kan förlänga livslängden.
  • Relining kan utföras efter behov – i enskilda stammar och förgreningar eller av hela rörsystem.

Fortsätt läsa Relining

Om arbetsberedning

Syftet med arbetsberedning är att:
Arbetsberedning rapport från SBUF

  • Skapa förutsättningar för en effektiv
    produktion.
  • Förebygga störningar och fel vid själva utförandet.
  • Ge underlag för arbetsinstruktioner inför genomgången före utförandet.
  • Ge underlag inför anskaffning av erforderliga resurser för aktuellt arbete.
  • Klargöra omfattningen av vilka provnings- och kontrollåtgärder som krävs.

Fortsätt läsa Om arbetsberedning

Byggipedia på YouTube

Byggipedia goes YouTube

YoutubeHär på Byggipedia läggs en hel del informationsfilmer upp. Många av dem via YouTube.

För att samla alla vidoeklipp på ett ställe har Byggipedia nu skaffat en egen YouTube-kanal.

Anpassade spellistor

Spellistor namngivna efter olika byggnadsdelar och -material har redan skapats. Byggipedias spellistor Fler kommer efterhand. Tipsa gärna!

Egen filmuppladdning

Det roligaste av allt är att Byggipedias egen filmupptagning för några år sedan äntligen publicerats.

Filmen är några sekunder lång och föreställer ett s k orgeltramp.

Fortsätt läsa Byggipedia på YouTube