Etikettarkiv: Film

Artiklar och inlägg som innehåller utvalda och rekommenderade filmklipp

Ett hus blir till

Byggmästareförening i Stockholm har digitaliserat en presentation av de olika stegen i byggprocessen från planering, projektering till överlämnande av entreprenaden. Processen kan även studeras närmare  via en webbplats (se länk nedan)

Fokus ligger på övergripande frågor och är inte lika detaljerat vad gäller utförande av entreprenaden, arbetsplatsens administration, arbeten, logistik eller byggmetoder. Däremot ger bildspelet den överblick och kunskap om de olika aktörerna och förutsättningarna för byggprojekt som alla inblandade även arbetsledning och hantverkare på bygget bör känna till och ha förståelse för.

”Ett hus blir till” beskriver viktiga moment, myndighetskrav och koppling till Plan- och Bygglagen, PBL, som ligger till grund för att ett byggprojekt överhuvudtaget kan genomföras.

 

Kunskap för målare

Målarens arbete handlar om inte enbart om färgsättning och tapetsering. Förberedelserna är minst lika viktig t ex:

  • För att uppnå ett bra resultat krävs ett bra underlag och väl utfört underarbete, t ex spackling.
  • Ytor, inredning och installationer som inte skall målas måste skyddas t ex med papp eller plast samt maskeringstejp.
  • För bästa resultat och finish kan det vara bra att demontera lister, strömbrytare och eluttag.

Fortsätt läsa Kunskap för målare