Arbete från ställning

Många hantverk, montage och installationsarbeten utförs från  byggnads- och hantverksställningar. I nyproduktion och ombyggnadsarbeten utförs flera typer yttre arbeten, t ex fasad, från byggnadsställning. En byggnadsställning kan också användas som tillträdesväg och för materialtransporter in i byggnad.

Byggnadsställningar är generellt både säkrare och mer praktiska att använda och att arbeta ifrån t ex stegar. De är stabilare om de är korrekt monterade. De klarar ofta en betydligt högre bealstning. Rörelseutrymmet är större liksom plats för verktyg och material vilket minskar behovet att klättra upp och ner för att hämta saker.

Risker vid arbete från ställning

De främsta riskerna vid arbete från ställning är nog:

 • risk att fall ner från ställningen
 • risk att tappa ner saker, som kan skada personer som befinner sig närheten
 • risk att ställningen välter eller rasar ihop

Det kan i vissa fall också finnas risk att ställningen blir strömförande.

Hantverksställningar

Hantverksställningar är mindre ställningar för vissa typer av arbeten  (ofta inomhus). Yrkesgrupper som ofta använder hantverksställning är bl a:

 • målare
 • elektriker
 • undertaksmontörer
 • kyl- och ventilationstekniker
 • underhållstekniker

Hantverksställningar kan hyras eller köpas. Det finns i olika utföranden, t ex monterbara eller ihopfällbara. Några  hantverksställningar och fabrikat är byggbara så att de kan anpassas efter behov  och höjden justeras efter hand.

Hantverksställningar fungera i situationer och i lokaler där t ex liftar och andra maskinella lyftanordningar inte kan användas.

Hantverksställningar som kan fällas ihop respektive monteras ihop och ner igen är  praktiska att transportera t ex in och ut ur en byggnad.

Kraven på hantverksställningen är bl a:

 • Den skall vara stabil och säker att arbeta från.
 • Det skall finnas skyddsräcken runt plattformen.
 • Plattformen måste vara anpassad till eventuella upplag av material
 • Om ställningen har hjul skall hjulen kunna låsas
  • Ställningens hjul skall måste vara låsta när ställningen används
 • Ställningens trappa eller stege (tillträdeväg) skall vara stabilt och Säkert konstruerad avseende lutning, trappstegens utformning och med handledare/räcke.
  • Om verktyg och material skall transporteras upp manuellt på ställningen skall trappstegen vara breda och djupa att kliva på och lutning får inte vara brant.

OBS! Det krävs en särskild utbildning för behörighet att arbeta med hantverksställningar: ”Särskild information om hantverksställningar” (AFS)

Beställa ställning

Det går annars att beställa en byggnads- eller hantverksställning med bredd och höjd anpassad efter arbetsförutsättningarna eller försöka hitta en ställning som är särskilt konstruerad för det arbete som skall utföras.

Faktorer som påverkar val av ställning är bl a:

 • arbetshöjd och ev. möjlighet att justera arbetshöjden.
 • åtkomst till arbetsstället.
 • längd, bredd för rörelseutrymme och ev upplag av material.
 • hållfasthet, den tyngd och viktfördelning som skall ställningen skall klara.
 • tillträdesväg, praktiska förutsättningar samt säkerhet.
 • säkerhet vid användning, t ex stabilitet, hållfasthet, fallskydd.
 • mobilitet, t ex hjul för att enkelt flytta ställningen.

Som beställare av ställning är det viktigt att kunna beskriva den användning och de förutsättningar som gäller för arbetet, t ex murning eller putsning.

Användning av byggnads- och hantverksställning

Ju fler gånger per dag som en yrkesarbetare går upp och ner från ställningen och ju oftare ställningen flyttas desto större risk för att en arbetsplatsolycka kan inträffa.

De som använder en ställning för att utföra ett arbete är ansvariga för att göra detta på rätt sätt.

 • Det är inte tillåtet att flytta en hantverksställning om någon befinner sig på den.
 • En ställning skall inte användas utan att veta vilka laster den klarar.
 • Det är inte tillåtet att:
  • överbelasta ställningens arbetsplan.
  • ta bort stabiliserande eller andra nödvändiga komponenter ur ställningen.
 • Användaren ska fortlöpande kontrollera ställningen under användningstiden.

Lägg upp materialet på ställningen på ett genomtänkt sätt på ställningen så att lastfördelningen blir bra.

OBS! Om ställningen beställs och monteras av ett ställningsföretag:
Vid den egenkontroll som ställningsentreprenören gör, inför överlämnande av ställningsentreprenaden, ska användaren om möjligt delta för att förvissa sig om att ställningen är lämplig för arbetet.

Ställningssäkerhet

Behörighet att arbeta med ställning

En byggnadsställning kan monteras av utbildade  ställningsbyggare för att uppfylla kraven på säkerhet och vara anpassad till de arbeten som skall utföras.

Arbetsmiljöverket har också föreskrifter om utbildningskrav för de som inte är har yrkes- eller kompetensbevis som ställningsbyggare som skall montera hantverksställning eller  medverka vid andra typer av ställningsmontage (upp till 9 meter)

För den som ofta arbetar från ställning kan det vara en fördel att inneha ett utbildningsbevis som ger behörighet att arbeta med ställningar.

Utbildningen ”Allmän utbildning om ställningar” föreskrivs av arbetsmiljöverket för arbeten med hantverksställningar och ställning upp till 9 meter.

Mer information:
Behörighetskrav – arbete med ställningar (STIB)
Behörighetsutbildningar – för arbete med ställningar (STIB)

Föreskrifter om ställningar

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) om ställningar reglerar ställningsmontage, olika ställningsutföranden, lastklasser, infästningar mm.

Föreskrifterna syftar till att säkerställa att de ställningar som byggs genom att montera ihop ställningsdelarna kan användas på ett betryggande sätt.

Yrkesutbildningen för ställningsbyggare uppfyller kraven i  föreskrifterna. Det skall också ställningsleverantörernas ställningssystem och montageanvisningar göra.

Källor och länkar

Ställningssäkerhet
AFS 2013:04 – Ställningar (Arbetsmilljöverket)
Säkra ställningar (Arbetsmiljöverket)
Exempel på hantverks- och rullställningar (Exempel från Stegfabriken)
Ny hantverksställning (SBUF)
För beställare och användare av ställningar (STIB)


Ställningsföretagen inom STIB
Sponsrar Byggipedia