Arbete från ställning

Många hantverk, montage och installationsarbeten utförs från  byggnads- och hantverksställningar. I nyproduktion och ombyggnadsarbeten utförs flera typer yttre arbeten, t ex fasad, från byggnadsställning. En byggnadsställning kan också användas som tillträdesväg och för materialtransporter in i byggnad.

Byggnadsställningar är generellt både säkrare och mer praktiska att använda och att arbeta ifrån t.ex. stegar. De är stabilare om de är korrekt monterade. De klarar ofta en betydligt högre belastning. Byggnadsställningar ger bättre rörelseutrymme än t.ex. skyliftar. Rörelseutrymmet är större liksom platsen  för verktyg och material vilket minskar behovet att klättra upp och ner för att hämta saker.

Annonsplats

Hantverksställningar är mindre ofta flyttbara ställningar för vissa typer av arbeten  (ofta inomhus). Hantverksställningar fungerar i situationer och i lokaler där t.ex. liftar och andra maskinella lyftanordningar inte kan användas.

Risker vid arbete från ställning

Exempel på risker vid arbete från ställning:
 • risk att fall ner från ställningen
 • risk att tappa ner saker, som kan skada personer som befinner sig närheten
 • risk att ställningen välter eller rasar ihop

Ett annat riskmoment vid arbete från ställning är att behöva gå eller klättra upp och ner för att hämta material eller verktyg etc.

Det kan i vissa fall också finnas risk att ställningen blir strömförande.

Användning av byggnads- och hantverksställning

Annonsplats

De som använder en ställning för att utföra ett arbete är ansvariga för att göra detta på rätt sätt.

 • Det är inte tillåtet att flytta en hantverksställning om någon befinner sig på den.
 • En ställning skall inte användas utan att veta vilka laster den klarar.
 • Det är inte tillåtet att:
  • överbelasta ställningens arbetsplan.
  • ta bort stabiliserande eller andra nödvändiga komponenter ur ställningen.
 • Användaren ska fortlöpande kontrollera ställningen under användningstiden.

Ju fler gånger per dag som en yrkesarbetare går upp och ner från ställningen och ju oftare ställningen flyttas desto större risk för att en arbetsplatsolycka kan inträffa.

Annonsplats

Lägg upp materialet på ställningen på ett genomtänkt sätt på ställningen så att lastfördelningen blir bra.

OBS! Om ställningen beställs och monteras av ett ställningsföretag: Vid den egenkontroll som ställningsentreprenören gör, inför överlämnande av ställningsentreprenaden, ska användaren om möjligt delta för att förvissa sig om att ställningen är lämplig för arbetet.

Läs mer:

Källor
 • Arbetsmiljöverket
 • STIB

Ställningsföretagen STIB
Sponsrar Byggipedia
Annonsplats