Beräkna materialåtgång och kostnader

Materialåtgången för ett arbetsmoment är den mängd material som behövs för attt genomföra arbetet. DE material som blir över efter tillpassning/kapning ingår i den totala mängden material som behöver köpas. Detta räknas ut inför beställning eller avrop.

Det är viktigt att även räkna ut och beställa alla tillbehör som behövs för montering och infästning om detta inte redan finns på arbetsplatsen. Information om detta finns ofta i bygghandlingar och montageanvisningar.

Detta avsnitt går igenom beräkningsgången vid manuell mängdning och kostnadsberäkning inför planering, kalkylering och inköp av byggnadsmaterial. Varje del varvas med filmer där olika matematiklärare går igenom grundläggande matematiska kunskaper.


Artikeln uppdateras.

=> Kontakta Byggipedia för att köpa läromedel eller andra underlag.

=> Kontakta Byggipedia om du vill bidra med yrkesspecifika beräkningar, exempel på inköpskalkyer mm.


Relaterat:

Baskunskaper i geometri