Beräkna materialåtgång och kostnader

Materialåtgången för ett arbetsmoment är den mängd material som behövs för attt genomföra arbetet. DE material som blir över efter tillpassning/kapning ingår i den totala mängden material som behöver köpas. Detta räknas ut inför beställning eller avrop.

Det är viktigt att även räkna ut och beställa alla tillbehör som behövs för montering och infästning om detta inte redan finns på arbetsplatsen. Information om detta finns ofta i bygghandlingar och montageanvisningar.

Annonsplats

Detta avsnitt går igenom beräkningsgången vid manuell mängdning och kostnadsberäkning inför planering, kalkylering och inköp av byggnadsmaterial. Varje del varvas med filmer där matematiklärare går igenom de för momentet grundläggande matematiska kunskaperna.

1. Ta ut mått och beräkna ytor

Måttuppgifter som behövs för att räkna ut (mängda) materialåtgång finns ofta på ritningarna. Ibland behöver mått tas på plats.

Läs mer: Beräkna längd och area

Annonsplats

Beräkning av längder, areor och även volym behandlas inom matematikens område för geometri.

2. Beräkna volym och vikt

Beräkning av byggmaterialets eller byggdelens volym och vikt genomförs i samband med planering av inköp, transport och logistik på arbetsplatsen. Genomförande av säkra lyft är ett exempel på där det är viktigt att kunna beräkna eller bedöma vikten.

Läs mer: Beräkna ett materials volym och vikt

3. Beräkna spillet

Med spill menas här sådant material som blir över eller skadas och därför inte används. Det är viktigt att försöka bedöma hur mycket extra material som behöver beställas för att täcka upp för det som bedöms bli över som avfall.

Detta görs ofta med hjälp av procenträkning och en beräknad spillprocent Läs mer: Räkna med spill

4. Beräkna inköpspris och moms

När beräkning av materialåtgång och eventuell omräkning med hänsyn till spill (avfall) är klar kan olika leverantörer priser beräknas.

Annonsplats

Läs mer: Räkna och jämföra inköpspris

Vägledning och beräkningshjälp

För kompletta byggsystem brukar materialleverantören ha hjälpmedel och guider på sina hemsidor – som underlag för beräkning och beställning samt monteringsanvisningar som i detalj beskriver varje steg i processen, vilka material och tillbehör som behövs samt hur de appliceras/monteras.

Läs mer:

Annonsplats