Kategoriarkiv: Installationer

VVS – ritningar

VVS-ritningar avser installationer för vatten, avlopp, värme och sanitet. Ventilation redovisas här separat.

Ritningarna arkiveras för drift och skötsel av installationerna. Det är också bra att veta var rörledningar är förlagda vid renovering och ombyggnad samt för att kunna identifiera eventuella läckage.

Fortsätt läsa VVS – ritningar

Annons


Ventilationsritningar

Ventilationssystem i hus består av den inkommande och den utgående luften.

Ventilationen kan ske naturligt eller med hjälp av fläktar. Vanligt i bostäder är mekanisk frånluft med frånluftsfläkt, medan tilluften sugs i genom ventiler och öppningar i fasaden.

Ventilationsritningen visar hur ventilationssystemet är uppbyggt. Dessa handlingar bevaras för framtida service och underhåll av ventilationssystemet.

Fortsätt läsa Ventilationsritningar

Annons