VVS – ritningar

VVS-ritningar avser installationer för vatten, avlopp, värme och sanitet.

Ritningarna arkiveras för drift och skötsel av installationerna.

Annonsplats

Det är också bra att veta var rörledningar är förlagda vid renovering och ombyggnad samt för att kunna identifiera eventuella läckage.

Rörledningar

Linjer för rörledningar, förbindelsepunkter och avgreningar:

Annonsplats

VVS-Symboler

Exempel på ritningssymboler för VVS ritningar:

Läs mer:

Annonsplats

Annonsplats