VVS – ritningar

VVS-ritningar avser installationer för vatten, avlopp, värme och sanitet. Ventilation redovisas här separat.

Ritningarna arkiveras för drift och skötsel av installationerna.

Det är också bra att veta var rörledningar är förlagda vid renovering och ombyggnad samt för att kunna identifiera eventuella läckage.


=> Logga in för alla artiklar om ritningsläsning eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel