Genomgång av viktiga säkerhetsrutiner

En säker arbetsplats

Denna film från Skanska ger en enkel och pedagogisk genomgång av viktiga säkerhetsrutiner, risker, planering av arbetsplatsen, förhållningssätt och vars och ens ansvar för säkerheten samt sanktioner om säkerhetsföreskrifterna inte följs:

Annonsplats