Råvaror och tillverkning – Mineralull

Mineralull är en syntetisk fiber som tillverkas av mineraliska (oorganiska) råvaror som sten och sand – eller glas. I tillverkningsprocessen smälts råvaran och spinns till långa fibrer.

Tillverkningsprocesserna för glas- respektive stenull är ganska lika. Det är främst råvarorna som skiljer sig åt – liksom framställning och tillskärning av olika isoleringsprodukter för olika användningsområden samt vilka tillsatser som behövs.

Annonsplats

Tillverkning av glasull


Bild: www.isover.se

Råmaterialet till glasull kan vara returglas eller sand, SiO2 (kiseldioxid).

  1. Råmaterialet smälts vid cirka 1400 °C
  2. Den smälta massan leds till roterande spinnare där glasmassan slungas ut genom små hål och formar långa trådare som sedan stelnar.
  3. De tunna trådarna av glas bearbetas tillsammans med fenolharts och cirka 0,5 % mineralolja som binder damm.
  4. Glasullen formas sedan till isolerskivor eller andra glasullsprodukter.

Tillverkning av stenull

  • Stenull består av stenarten diabas som smälts i stora kupolugnar tillsammans med koks och kalk vid 1500-1600°C.
  • Flytande stenmassan löper sen genom en spinnkammare där den smälta massa till tunna trådar, alternativt dras fibrerna ut från den smälta massan med hjälp av roterande hjul .
  • Mineralullstrådarna kyls sedan ner och bindemedel tillsätts. För vissa
    impregnerade produkter beläggs även trådarnas yta med en vattenavvisande film.
  • Mineralullen härdas sedan vid hög temperatur i en särskild härdugn – varvid bindemedlet omvandlas till bakelit.
Annonsplats

Produkter som framställs av stenull är isolerskivor och lösull. Ett tillsatsmedel i isolerskivor av stenull är bl a fenolharts.

Annonsplats

Tillverkning av lösull

Lösull tillverkas på liknande sätt men utan att bindemedel tillsätts. Lösullen komprimeras och paketeras.

Lösullsisolering

Annonsplats