Materialegenskaper – Mineralull

Mineralull är ett poröst och lätt material som har god isoleringsförmåga mot såväl värme som kyla samt buller.

Andra egenskaper hos mineralull är bl a:

Annonsplats
  • Värme- och brandstabilt och kan därför användas som isolering mot brand och höga temperaturer.
  • Fukttåligt – men bör ändå skyddas från fukt eftersom fukt kan försämra materialets goda egenskaper
  • Absorberar inte och har viss dränerande egenskap varför det bl a kan användas även för mark- och grundisolering
  • Tryck- och formstabilt och sjunker därför inte ihop.

Specifika U-värden mm för olika mineralullsprodukter framgår av leverantörernas produktbeskrivningar och särskilda produktdatablad.

Egenskaper och värden

U-värde

Annonsplats

U-värden för olika material och byggdelar kan tillhandahållas av leverantörerna. U-värdet för ett helt hus beräknas genom att U-värden för alla ingående material och delar i byggnadens klimatskal viktas samman.

Densitet

Mineralull har mycket låg densitet i förhållande till de flesta andra byggnadsmaterial. Det är den stora mängden luft som innesluts i mineralullen som ger materialet dess goda isolerande egenskaper.

Bärförmåga

Mineralull har i princip ingen bärförmåga som kan tillgodoräknas i en byggnads konstruktion. Mineralull kan därför aldrig användas som ett bärande s k stommaterial – utan räknas till kategorin/byggdelen stomkomplettering

Bearbetning

Egenskaper som kan ha betydelse i samband med byggprocessen är materialets densitet, fuktkänslighet samt hur bearbetningsbart materialet är. Mineralull väger lite och är därför relativt lätt att transportera och bära. Det är dessutom lätt att bearbeta och att skära till.

Problemet vid bearbetning av mineralull är att detta an sprida damm bestående av mineralullsfibrer. Genom att hålla rent på bygget samt att använda personlig skyddsutrustning undviks risken för hälsoproblem till följd av damm.

Annonsplats

Vad är då skillnaden mellan glasull och stenull???

Glasull och stenull är mer lika än olika som byggmaterial. I stort sett har de samma användningsområden och tillverkarna lika produktutbud.

Skillnaden ligger i råvaran, dvs glas respektive sten, vilket kan påverka materialegenskaperna något:

  • Glasull och stenull har i principå samma användningsområden, men stenull tål högre temperaturer vilket påverkar egenskaperna som brandisolerande material.
  • Stenullen är styvare eftersom fibrerna har två riktningar jämfört med glasull som enbart har en fiberriktning.
Annonsplats