Montering av mineralull

Oavsett om isoleringsarbetet avser nybyggnad eller tilläggsiolering av befintlig byggnad så är detaljutförandet viktigt. Felaktigt utförande kan resultera i köldbryggor, onödigt hög energiförbrukning samt risk för kondens och i värsta fall dålig lukt och mögel.

För att undvika problem med t ex fukt och drag, är det viktigt att noga följa montageanvisningarna för bl a materialskarvar, anslutningar, hörnor och över reglar.

=> Välkommen att samarbeta, bidra med underlag och sponsra Byggipedia för att uppdatera och tillgängliggöra denna och andra artiklar inom detta kunskapsområde.

Lösullsisolering

Om köldbryggor