Montering av mineralull

Oavsett om isoleringsarbetet avser nybyggnad eller tilläggsiolering av befintlig byggnad så är detaljutförandet viktigt. Felaktigt utförande kan resultera i köldbryggor, onödigt hög energiförbrukning samt risk för kondens och i värsta fall dålig lukt och mögel.

För att undvika problem med t ex fukt och drag, är det viktigt att noga följa montageanvisningarna för bl a materialskarvar, anslutningar, hörnor och över reglar.

Exakta anvisningar om hur isoleringsmaterialet skall monteras brukar finnas på materialleverantörernas hemsidor. Antingen som särskilda monteringsanvisningar för specifika produkter och byggdelar eller som allmänna instruktioner t ex avseende skarvning av material.

Bild: www.rockwool.se

Så här skall mineralull INTE monteras:


Bilder: www.paroc.se
Följande får INTE ske vid isoleringsarbetet:
  • montage av blött eller fuktig material – då förlorar isoleringen sitt värmemotstånd, dessutom uppstår risk för mögel i konstruktionen
  • montage så att genomgående skarvar uppstår – då uppstår  värmeläckage och drag rakt igenom väggen via skarven
  • montage av skadat eller ihoptryckt isolering – då förlorar materialet sin porositet och värmemotståndet bli lägre

Hur påverkas funktionen av felaktigt montage?
  • Isoleringsresultatet kan försämras om stenullen pressas och packas samman.
  • Felaktigt monterat, felaktiga mått och slarvig tillskärning av isoleringsmaterial ger upphov till luftutrymmen som försvagar isoleringen.
  • Luftströmmar kan skapa hålrum i isoleringsutrymmet, vilket lokalt kyler ned byggnadens varma yta och ger ökad energiförlust.

Kontrollera utförandet

Kontrollera att isoleringsmaterialet har fullständig kontakt med

  • den omgivande konstruktionen,
  • med övrigt isoleringsmaterial
  • med ytan på konstruktionens varma sida.

Isoleringsmaterialet skall vara monterat strikt efter anvisningar i ritning och från leverantör.

Vid tveksamheter kring utförandet skall konstruktör konsulteras innan materialet döljs av andra konstruktionsdelar.

Källor och länkar

Paroc
Rockwool