Montering av mineralull

Om det isoleringen skall fungera som värme-, brand- eller ljudisolering är det extremt viktigt att utförandet på byggarbetsplatsen görs på ett korrekt sätt.

Oavsett om isoleringsarbetet avser nybyggnad eller tilläggsisolering av befintlig byggnad så är detaljutförandet viktigt.

Annonsplats

Utförandet och materialhanteringen är viktigt

Felaktigt utförande kan resultera i köldbryggor, onödigt hög energiförbrukning samt risk för kondens och i värsta fall dålig lukt och mögel.

För att minimera risken för skadliga  köldbryggor är det viktigt att utföra alla delar av montaget exakt enligt anvisningarna.
 • Håll materialet torrt innan det skall användas
 • Följ monteringsanvisningar för isolering noggrant.
 • Skarvarna måste vara täta, inga glipor får finnas etc
 • Skydda isoleringen efter montage och under hela byggtiden tills byggnaden är tät.
Bild: www.rockwool.se

För att undvika problem med t ex fukt och drag, är det viktigt att noga följa montageanvisningarna för bl a materialskarvar, anslutningar, hörnor och över reglar.

Exakta anvisningar om hur isoleringsmaterialet skall monteras brukar finnas på materialleverantörernas hemsidor. Antingen som särskilda monteringsanvisningar för specifika produkter och byggdelar eller som allmänna instruktioner t ex avseende skarvning av material.

Annonsplats

Så här skall mineralull INTE monteras:


Bilder: www.paroc.se
Följande får INTE ske vid isoleringsarbetet:
 • montage av blött eller fuktig material – då förlorar isoleringen sitt värmemotstånd, dessutom uppstår risk för mögel i konstruktionen
 • montage så att genomgående skarvar uppstår – då uppstår  värmeläckage och drag rakt igenom väggen via skarven
 • montage av skadat eller hoptryckt isolering – då förlorar materialet sin porositet och värmemotståndet bli lägre

Hur påverkas funktionen av felaktigt montage?
 • Isoleringsresultatet kan försämras om stenullen pressas och packas samman.
 • Felaktigt monterat, felaktiga mått och slarvig tillskärning av isoleringsmaterial ger upphov till luftutrymmen som försvagar isoleringen.
 • Luftströmmar kan skapa hålrum i isoleringsutrymmet, vilket lokalt kyler ned byggnadens varma yta och ger ökad energiförlust.

Kontrollera utförandet

Kontrollera att isoleringsmaterialet har fullständig kontakt med:
 • den omgivande konstruktionen,
 • övrigt isoleringsmaterial
 • ytan på konstruktionens varma sida.

Isoleringsmaterialet skall vara monterat strikt efter anvisningar i ritning och från leverantör.

Vid tveksamheter kring utförandet skall konstruktör konsulteras innan materialet döljs av andra konstruktionsdelar.

Annonsplats

Läs mer:

Lösullsisolering

Om köldbryggor

Annonsplats