Projektering – energi och isolering

Projektering:

För att beräkna en byggnads energianvändning och behovet av isolering samt vilken tjocklek isoleringen skall ha i olika konstruktioner kan särskilda beräkningsprogram användas.

Det finns allt ifrån beräkningsprogram som utför överslagsberäkningar baserade på antagna förutsättningar, t ex om uppvärmningssystem, klimatzon samt U-värden för olika byggdelar, till mer avancerade energiberäkningsprogram där flera värden måste matas in och då blir också beräkningsresultatet ofta mer rättvisande.

Bild: Mineralull som ritningssymbol (dubbla isoleringskikt). (Rockwool)

Klimatzoner –

Dimensionering av byggnader ur energi- och klimatperspektiv är beroende av bl a vilken klimatzon byggnaden finns.

I Boverkets regler, BBR 2009, har Sverige delats in i tre klimatzoner. Det innebär att kravnivån kan därför variera mellan olika delar av landet.

Klimatzon I
Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län.

Klimatzon II
Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län.

Klimatzon III
Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Östergötlands, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Stockholms, Uppsala, Skåne, Hallands, Blekinge och Gotlands län.

Teknisk isolering

Beräkning av teknisk isolering:
Vid beräkning av teknisk isolering används bl a följande parametrar och förutsättning:

  • beräknad värmeförlust
  • temperaturfall i strömmande medium
  • ekonomisk isolertjocklek
  • isolering mot kondens
  • ljuddämpning med mera