Etikettarkiv: Juridik

Vad är AMA?

AMA är frivilliga bestämmelser kring utförandet av olika arbeten. Reglerna blir juridiskt gällande först om de åberopas i entreprenadavtalet.

Om regelverket AMA för byggprojekt

  • AMA står för Allmän Material- och Arbetsbeskrivning och en samling av projekterings- och utförandestandarder som sammanställts och ges ut av Svensk Byggtjänst.
  • AMA baseras på beprövade byggmetoder och får ofta utgöra underlag vid projektering samt ibland på bygget vid utförande av detaljlösningar som projektörerna hänvisar till i AMA.
  • AMA består av koder, rubriker och texter kring arbetets utförande.

Fortsätt läsa Vad är AMA?

Upphandlings- och entreprenadformer

Upphandling av bygg- och anläggningsarbeten

Innan en byggentreprenad påbörjas skrivs ett avtal (entreprenadkontrakt) mellan byggherren/beställaren (som ofta är fastighetsägaren) och det byggföretag  (entreprenör) som skall utföra bygget eller anläggningsprojektet (entreprenaden).

Beställaren kan välja mellan olika entreprenadformer beroende på hur stor del och ansvar denne vill ta för projektering och de olika delarna av entreprenaden.

Fortsätt läsa Upphandlings- och entreprenadformer