Entreprenadfel fastställt i HD

Dom om fasadlösning

Entreprenadjurister förklarar i artikel hos Stockholms Byggmästarförening hur Högsta Domstolen, HD kommit fram till sin dom.

Annonsplats
OBS!
  • Det handlar här inte om att enstegstätade fasader i sig skulle vara ett entreprenadfel! Domen gäller enbart vissa av Myresjöhus entreprenader.
  • HD tar fasta på det entreprenadavtal som gäller för entreprenaderna och om valet av konstruktion i dessa är korrekt.
  • HD kommer fram till att – i just dessa Myresjöhus-entreprenader -uppfyller inte konstruktionsvalet kvalitetskriterier som framgår av entreprenadavtalen för Myresjös hus.

Retroaktivt ansvar för entreprenadfel?

Om entreprenören skall ha ett retroaktivt ansvar för de projekt där garantitiden löpt ut är ej fastställt. Läs mer nedan:

Annonsplats

Nu har domen i ”Myresjöhusfallet” från Högsta domstolen kommit. Våra entreprenadjurister förklarar domen. En fråga kvarstår dock: entreprenörens ansvar efter garantitidens utgång.

Posted by Stockholms Byggmästareförening on den 20 mars 2015

Annonsplats