Denna sida innehåller information och exempel som ibland förändras. Kontrollera vid behov detaljer, såsom aktuella anvisningar, föreskrifter, lagar eller standarder, med respektive myndighet eller utgivare!

Byggbranschens arbetsmiljöavtal

Arbetsmarknadens parter, dvs Byggföretagen och Byggnads, har gemensamt förhandlat fram kollektivavtalet som reglerar anställningsvillkoren för de kollektivanställda yrkesarbetarna i byggbranschen.

Arbetsmarknadens parter och avtalsrörelsen

Annonsplats
Annonsplats

I en bilaga till kollektivavtalet finns byggbranschens arbetsmiljöavtal.

Utgångspunkt för arbetsmiljöavtalet är bl.a:
 • Den tekniska utvecklingen i branschen som också förändrar arbetsmiljöförutsättningarna.
 • Att företagen i branschen har många gemensamma arbetsmiljöfrågor.
 • Att det ofta är flera olika företag och yrkesgrupper verksamma på samma arbetsplats, vilket ställer krav på samordning. Teknisk utveckling inom byggbranschen innebär också ständigt förändrade arbetsmiljöförutsättningar.
Byggföretagens och Byggnads gemensamma mål är att medverka till:
 • Att minska arbetsrelaterad ohälsa samt att stärka och utveckla samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare i företagen.
Avtalet innehåller bl.a:
 • Hantering av arbetsmiljöfrågor i företagen
  Arbetsmiljöfrågor ska hanteras i enlighet med de regler om företagsanpassad MB-organisation som gäller i respektive företag.
 • Företagshälsovård
  Arbetsgivare ska teckna avtal med ett företag som tillhandahåller företagshälsovård, bedriva egen företagshälsovård eller ha en kombination av dessa alternativ. Hälsoundersökning ska ske minst var tredje år och vid behov innefatta individuell åtgärdsplan.
 • Arbetsmiljöutbildning
  Arbetsgivaren skall se till att berörda personer t ex skyddsombud, ledamöter i skyddskommittéer och arbetsledare får grundläggande utbildning.

Byggarbetsplatsens arbetsmiljö

Annonsplats