Denna sida innehåller information och exempel som ibland förändras. Kontrollera vid behov detaljer, såsom aktuella anvisningar, föreskrifter, lagar eller standarder, med respektive myndighet eller utgivare!

Regler för våtrumsväggar

Branschregler för utförande inkl tätning av våtrum, såsom badrum, delas in i våtzoner 1 och 2. Reglerna tar fasta på utformning av tätskikt, anslutningar och genomföringar.

För väggar i våtrum gäller särskilda förutsättningar som exemplifieras här.

Skärmväggar

Skärmväggar som avgränsar t.ex. duschen, och är täta hela vägen från golv till tak räkans som våtzon 2 på den sida som inte är mot duschen.

Skärmväggenssida som vetter mot duschen samt gaveln räknas till våtzon 1.

Motstående väggar och gavlar/hörn

Väggar som vetter mot bad- eller duschplats och är inom en meters avstånd räknas till våtzon 1.

Samma sak gäller väggyta som löper runt ett hörn som är inom våtzon 1. (se bild)

Ytterväggar

Eftersom temperaturskillnaderna mellan inomhus- och utomhus är stora vintertid kan fukttransporten genom en yttervägg bli särskild stor.

  • Den varma vattenångan som bildas efter dusch eller bad tenderar att dra sig mot kallare ytor såsom ytterväggar innan den hinner ventileras ut.
  • Då är det viktigt att väggen är tät från insidan så att den vara fuktiga luften inte drar igenom väggen och fäller ut fukt (kondenserar) inuti väggen.

Hela ytterväggen ska – om någon del av den ingår i våtzon 1 –  behandlas som att den tillhör våtzon 1.

Bild: BBV (Byggkeramikrådet)

Läs mer:

Branschstandarder för våtrum

Fukt

Nya regler för våtrum

Byggkeramikrådet, BKRByggkeramikrådet, BKR
Sponsrar Byggipedia
Annonsplats