Nya regler för våtrum

Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV) är ett frivilligt regelsystem som måste avtalas för att bli gällande.

Även om BBV inte åberopas i en entreprenad anses branschregler representera hantverksmässigt utförande och representera det utförande och den kvalitet som kan betraktas som hantverksmässigt utförande.

Bra att veta – för plattsättare!

 • Behöriga våtrumsinstallatörer ska alltid följa branschreglerna om inget annat avtalats.
 • Våtrumsarbeten som utförs till en privatperson (konsumententreprenad) ska alltid följa BBV om inget annat avtalats.
 • Eftersom BBV betraktas som hantverksmässigt utförande kan reglerna utgöra underlag för domstolens bedömning och utslag vid rättslig tvist – även om de inte åberopats i en entreprenad.

Från och med 2021 gäller nya branschregler för våtrum

BBV 21:1 är i tillämpliga delar samordnade med branschreglerna från GVK, MVK och Säker Vatten samt uppfyller Boverkets tvingande regler som alltid gäller oavsett vad som avtalats.

De nya reglerna i BBV gäller för våtrumsarbeten som beställts, projekteras och genomförs efter att dessa tätt i kraft 2021. För arbeten som beställts tidigare gäller normalt de äldre reglerna.

Bra att veta – för besiktningsmän, beställare och vid bedömning av hantverksmässigt utförande:

 • De nya reglerna i BBV gäller för våtrumsarbeten beställda och genomförda från och med 2021 och där BBV åberopats alt. ska gälla ändå t ex för konsumententreprenad.
 • De gamla reglerna i BBV gäller på motsvarande sätt för våtrumsarbeten som handlats upp före 2021, och då både vid slutförande av arbetena samt vid slut- och garantibesiktning av dessa. (äldre BBV kan hämtas via BKR)

BBV i sin helhet kan laddas ner via BKRs hemsida

Några viktiga uppdateringar i de nya reglerna avser fall mot golvbrunn, dimensionering och fixering av genomföringar för el, avstånd för VA-rör samt tätskikt vid tröskel och karm.

Exempel på nyheter i BBV:

 • Golvfall från väggytor närmast golvbrunn kan utformas med fall upp till 1:25 (40mm/m) mot golvbrunnen – under förutsättning att dessa ytor är utformade så att de normalt inte kommer att beträdas (annars föreligger halkrisk)
 • Genomföringar för elinstallationer i våtrum ska utföras med fixerad genomföring med minst 16 mm i diameter alt. med av leverantör anvisad produkt (om den är förseglingsbar enligt godkänt tätskiktssystemet).
 • Vid utrymme för bad eller dusch får endast nödvändig genomföring för el till de apparater som är placerade i utrymmet görs. Genomföringen ska då utföras med fixerad rörgenomföring med minsta 16 mm i diameter.
 • Infälld strömbrytare vid dörren (för belysning) kräver inte tätning om den är i våtzon 2.
 • Avstånd mellan rör och tätskikt ska vara minst 60 mm.
 • Centrumavstånd mellan rör med diameter max. 32 mm ska vara 60 mm (tolerans ± 2 mm).
 • Centrumavstånd mellan rör med diameter > 32 mm ska vara > 60 mm.
 • Dörrkarm och tröskel ska vara i liv med underlaget för väggens tätskikt.
 • Tröskel och karm ska vara monterade innan tätskikt appliceras.
Fakta om BBV

BBV är inte tvingande men utformade för att uppfylla de tvingande regler som finns i Boverkets byggregler. Genom BBV blir dock kravet på arbetets utförande högre. Eftersom BBV fått en stark ställning på marknaden, refereras ofta till att funktionen som uppnås genom BBV är ett mått på den fackmässighet som allmänt ska kunna krävas vid utförande av arbeten i våtrum. Detta kan till exempel medföra att en domstol i en tvist, utgår från BBV när fackmässighet skall bedömas, även om dessa regler inte föreskrivits.

Vid en konsumententreprenad anses alltid ett avtal om BBV vara slutet vid anlitande av ett behörigt företag om inte annat avtalats. Ett behörigt företag skall alltid följa BBV om inte annat avtalats.

Källa: BKR

Läs mer:

Branschstandarder

Branschstandarder för våtrum

Byggkeramikrådet, BKRByggkeramikrådet, BKR
Sponsrar Byggipedia
Annonsplats