Branschstandarder

Om branschregler

Ett antal  branschorganisationer inom byggbranschen har tagit fram gemensamma standarder för utförandet.

Syftet med branschstandarder är bl a att säkerställa enhetliga, kvalitetsmässiga och fuktsäkra utföranden.

Annonsplats

I upphandling och entreprenadkontrakt anges vilka regler som skall gälla för entreprenaden.

Även om beställaren inte anger att branschstandarderna skall följas är det vanligt att man gör det ändå.

Om en skada inträffar är det inte säkert att garantier och försäkringar gäller om inte branschföreskrifterna följts.

Annonsplats

Vid tvister kan branschstandarden bli vägledande för hur ansvar ska bedömas.

Branschernas standarder och rekommendationer blir ofta vägledande i utbildningssammanhang och med tiden också det utförande som många hantverkare normalt följer.

Standard kontra monteringsanvisning

Till skillnaden från monteringsanvisningar från en enskild leverantör eller för en specifik produkt gäller branschstandarder som gemensamma riktlinjer inom en bransch.

Arbets- och montageanvisningar för olika produkter följer ofta branschstandarderna. Branschstandarder följer i sin tur AMA eller är en utveckling av de som föreskrivs där.

Efterhand som nya standarder tas fram – baserat på aktuell kunskap och utveckling av nya metoder – uppdateras de olika standarder som berörs.

Fuktsäkerhet – våtrum

Branschstandarder för våtrum (GVK)

 • GVK är en stiftelse som består av organisationer och företag som arbetar för att komma tillrätta med vattenskador i Svenska våtutrymmen.
 • Branschreglerna avser bl a underarbeten, tätskikt och täta anslutningar

Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV)

 • Byggkeramikrådet, BKR, bildades år 1989 av Plattsättarentreprenörernas Riksförening, PER och Kakelföreningen, KAF.
 • Branschreglerna för våtrum avser arbeten med kakel och klinker i våtrum samt utformning av anslutningar, tätskikt, genomföringar för installationer mm.

Läs också: Nya regler för våtrum

Utföranden som rekommenderas för plattsättningsbranschen och olika typer av arbeten med keramiska plattor finns i Byggkeramikhandboken

Branschstandarder – golvbeläggning

GBR´s Branschstandarder

 • Golvbranschen, GBR ger ut Golvbranschens Branschstandard för plastmattor i våtutrymmen. Här beskrivs hur plastgolv och plastvägg ska testas för att bli klassade som vattentäta – VT.
 • Trägolv på golvvärme beskriver vilka tekniska förutsättningar som krävs för att kombinera trägolv med vattenburen eller elburen golvvärme.

GBR´s Branschriktlinjer

 • Golvbranschen, GBRs branschriktlinjer beskriver översiktligt metoder för slipning, ytbehandling med lut, lack och olja samt underhåll av trägolv.
 • Branschriktlinjerna är framtagna tillsammans med GBRs leverantörsföretag.
 • Riktlinjerna kan med fördel användas som riktmärke och underlag vid upphandling, tidplanering och bedömning vid renovering och underhåll av trägolv.

VA-installationer

Branschstandarder för VA-installationer (Säker Vatten)

 • Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som togs fram av VVS-branschen för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning.
 • Säker Vatten, auktorisationen och branschreglerna lanserades 1 september 2005.
 • I branschreglerna ställs krav på både utförande VVS-företag och produkter.
 • Det utförande VVS-företaget ska för att kunna genomföra en säker vatteninstallation vara auktoriserade

Råd och riktlinjer

Både branschföreningar och enskilda leverantörer publicerar ofta allmänna råd och riktlinjer för olika typer av arbeten och material. Dessa är enbart vägledande vilket innebär att de kanske inte alltid är bästa lösningen i enskilda fall.

 • Generella råd och riktlinjer tjänar även som kunskaps- och utbildningsunderlag.
 • När tydliga anvisningar saknas kan allmänna råd och riktlinjer vara till hjälp.

I första hand skall alltid avtal, branschregler, bygghandlingar och föreskrivna utföranden, inkl monteringsanvisningar följas.

Annonsplats

Källor

Svensk våtrumskontroll
BKR
GBR
Säker Vatten

Annonsplats