Branschstandarder

Om branschregler

Säkra Våtrum GVKEtt antal  branschorganisationer inom byggbranschen har tagit fram gemensamma standarder för utförandet.

Syftet med branschstandarder är bl a att säkerställa enhetliga, kvalitetsmässiga och bl a fuktsäkra utföranden.

I upphandling och entreprenadkontrakt anges vilka regler som skall gälla för entreprenaden.

Även om beställaren inte anger att branschstandarderna skall följas är det vanligt att man gör det ändå,  om inget annat avtalats i projektet.

Om en fuktskada inträffar är det inte säkert att garantier och försäkringar gäller om inte branschföreskrifterna följts.

Branschernas standarder och rekommendationer blir ofta vägledande i utbildningssammanhang och med tiden också det utförande som många hantverkare normalt följer.

Standard kontra monteringsanvisning

Till skillnaden från monteringsanvisningar från en enskild leverantör eller för en specifik produkt gäller branschstandarder som gemensamma riktlinjer inom en bransch. Arbets- och montageanvisningar för olika produkter följer ofta branschstandarderna. Branschstandarder brukar efterhand arbetas i i AMA-föreskrifterna.

Vad är AMA?

Fuktsäkerhet – våtrum

Branschstandarder för våtrum (GVK)

 • GVK är en stiftelse som består av organisationer och företag som arbetar för att komma tillrätta med vattenskador i Svenska våtutrymmen.
 • Branschreglerna avser bl a underarbeten, tätskikt och täta anslutningar

Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV)
BBV

 • Byggkeramikrådet, BKR, bildades år 1989 av Plattsättarentreprenörernas Riksförening, PER och Kakelföreningen, KAF.
 • Syftet var att skapa en gemensam organisation som kunde leda den tekniska utvecklingen och ta tillvara kunskapen från såväl entreprenörer som leverantörer inom det snabbt växande byggkeramiska området.
 • Branschreglerna avser arbeten med kakel och klinker i våtrum.


Byggkeramikrådet, BKR
Sponsrar Byggipedia

Läs mer

Övriga utföranden som rekommenderas i branschen finns i Byggkeramikhandboken

Branschstandarder – golvbeläggning

GBR´s Branschstandarder

 • Golvbranschen, GBR ger ut Golvbranschens Branschstandard för plastmattor i våtutrymmen. Här beskrivs hur plastgolv och plastvägg ska testas för att bli klassade som vattentäta – VT.
 • Trägolv på golvvärme beskriver vilka tekniska förutsättningar som krävs för att kombinera trägolv med vattenburen eller elburen golvvärme.

GBR´s Branschriktlinjer

 • Golvbranschen, GBRs branschriktlinjer beskriver översiktligt metoder för slipning, ytbehandling med lut, lack och olja samt underhåll av trägolv.
 • Branschriktlinjerna är framtagna tillsammans med GBRs leverantörsföretag.
 • Riktlinjerna kan med fördel användas som riktmärke och underlag vid upphandling, tidplanering och bedömning vid renovering och underhåll av trägolv.

VA-installationer

Branschstandarder för VA-installationer (Säker Vatten)

 • Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som togs fram av VVS-branschen för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning.
 • Säker Vatten, auktorisationen och branschreglerna lanserades 1 september 2005.
 • I branschreglerna ställs krav på både utförande VVS-företag och produkter.
 • Det utförande VVS-företaget ska för att kunna genomföra en säker vatteninstallation vara auktoriserade

Råd och riktlinjer

Både branschföreningar och enskilda leverantörer publicerar ofta allmänna råd och riktlinjer för olika typer av arbeten och material. Dessa är enbart vägledande vilket innebär att de kanske inte alltid är bästa lösningen i enskilda fall.

 • Generella råd och riktlinjer tjänar även som kunskaps- och utbildningsunderlag.
 • När tydliga anvisningar saknas kan allmänna råd och riktlinjer vara till hjälp.

I första hand skall alltid avtal, branschregler, bygghandlingar och föreskrivna utföranden, inkl monteringsanvisningar följas.

Källor och länkar

Branschstandarder för våtrum (GVK)
Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV)
Byggkeramikhandboken
GBR´s Branschstandarder
GBR´s Branschriktlinjer
Branschstandarder för VA-installationer (Säker Vatten)