Branschstandarder

Om branschregler

Ett antal  branschorganisationer inom byggbranschen har tagit fram gemensamma standarder för utförandet.

Syftet med branschstandarder är bl a att säkerställa enhetliga, kvalitetsmässiga och fuktsäkra utföranden.

Annonsplats

I upphandling och entreprenadkontrakt anges vilka regler som skall gälla för entreprenaden.

Även om beställaren inte anger att branschstandarderna skall följas är det vanligt att man gör det ändå.

Om en skada inträffar är det inte säkert att garantier och försäkringar gäller om inte branschföreskrifterna följts.

Annonsplats

Vid tvister kan branschstandarden bli vägledande för hur ansvar ska bedömas.

Branschernas standarder och rekommendationer blir ofta vägledande i utbildningssammanhang och med tiden också det utförande som många hantverkare normalt följer.

Standard kontra monteringsanvisning

Till skillnaden från monteringsanvisningar från en enskild leverantör eller för en specifik produkt gäller branschstandarder som gemensamma riktlinjer inom en bransch.

Arbets- och montageanvisningar för olika produkter följer ofta branschstandarderna. Branschstandarder följer i sin tur AMA eller är en utveckling av de som föreskrivs där.

Efterhand som nya standarder tas fram – baserat på aktuell kunskap och utveckling av nya metoder – uppdateras de olika standarder som berörs.

Råd och riktlinjer

Både branschföreningar och enskilda leverantörer publicerar ofta allmänna råd och riktlinjer för olika typer av arbeten och material. Dessa är enbart vägledande vilket innebär att de kanske inte alltid är bästa lösningen i enskilda fall.

  • Generella råd och riktlinjer tjänar även som kunskaps- och utbildningsunderlag.
  • När tydliga anvisningar saknas kan allmänna råd och riktlinjer vara till hjälp.

I första hand skall alltid avtal, branschregler, bygghandlingar och föreskrivna utföranden, inkl monteringsanvisningar följas.

Läs mer

Nya regler för våtrum

Branschstandarder – golvbeläggning

Branschstandarder för VA-installationer

Vad är AMA?

Byggteknik

Installationer

Mark

Annonsplats