Etikettarkiv: Brand

Lagar och regler kring brandskydd

Regler kring brandskydd

På en byggarbetsplats förekommer hantering av brandfarliga ämnen och material samt en vissa arbeten som innebär särskild risk för uppkomst av brand, s k Heta arbeten.
Arbetsmiljöverket utfärdar lagar och regler för hur brandskyddet skall fungera på en arbetsplats. Brandskyddsföreningen arbetar med utbildning och information om systematiskt brandskyddsarbete.

Regler som styr brandskyddsarbetet för organisationer, bl a byggföretag och enskilda, t ex husägare finns i lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd. Ytterst gäller lagen om ksydd mot olyckor.

Fortsätt läsa Lagar och regler kring brandskydd

Brandsläckning och hantering av brandskyddsutrustning

Att släcka en brand

Villkoren för en brands utveckling är de tre samverkande faktorerna:

  • syre,
  • värme
  • bränsle.

För att släcka en brand måste minst en av dessa faktor tas bort t ex:

  • med vatten släcks branden genom kylning kyler
  • med skumsläckning får den ingen tillförsel av syre.

Hantering av brandsläckare

Filmer om brand, brandsläckningsutrustning och hur denna används.

Välj film genom att klicka på rubrikerna i listan:

Fortsätt läsa Brandsläckning och hantering av brandskyddsutrustning