Brandskyddsprojektering

Utgångspunkter för brandskyddsprojektering

Projektering och dimensionering av brandskyddet baseras på:
  • typ av byggnad,
  • användning (t ex bostad, hotell, kontor eller skola),
  • storlek,
  • utrymningsmöjlighet, bl a beräknad tid för att hinna  utrymma en byggnad eller del av byggnad.

Ju längre byggnadsdelarna står emot branden desto mer tid får räddningstjänsten att genomsöka byggnaden efter människor som blivit kvar samt för att släcka och i bästa fall kunna rädda delar av byggnaden. och för brandmän att genomsöka.

Det byggnadstekniska brandskyddet består av byggdelar och material som är antingen obrännbara eller tar lång tid att brinna ner så att byggnaden kan behålla sin hållfasthet under den tid det tar att utrymma

Annonsplats

Det är inte enbart isolering som används för att bygga brandväggar, även extra lager gips kan behövas.

Brandskyddsdokumentation

Brandskyddsdokumentationen kan avse:
  • utrymningsvägar och skyltar
  • brandcellsindelning av större byggnader
  • placering av sprinkler och brandsläckare
  • brandklass på ingående byggdelar, t ex dörrar.
Annonsplats