Brandritningar

Vid projektering av ett hus skall man ta hänsyn till brandskyddet i byggnaden. Vissa grundläggande regler och riktlinjer för brandsäkerhet ingår i den ”normala” projekteringen.

För vissa typer av byggnader och verksamheter krävs särskild brandskyddsprojektörer.

Annonsplats
Brandskyddsdokumentationen kan avse:
  • utrymningsvägar och skyltar
  • brandcellsindelning av större byggnader
  • placering av sprinkler och brandsläckare
  • brandklass på ingående byggdelar, t ex dörrar.

Ritningssymboler – Brandskydd

Exempel på symboler och beteckningar på brandskyddsritningar:

Brandklass för dörrar som skiljer olika brandceller åt, t ex olika lägenheter, anges på ritning i form av en ruta med brandklass samt en pil.

Annonsplats

För brandscellsdörrar skiljer man mellan dörrar som är självstängande (S) och ej uppställningsbara respektive uppställningsbara dörrar (M) som hålls öppna m h a en magnet.

Ritningssymboler för brandklassade dörrar:

Annonsplats

Markering av sprinklat område:

Läs mer:

Brandskydd i byggnader

Annonsplats