Kategoriarkiv: Brand

Brandritningar

Vid projektering av ett hus skall man ta hänsyn till brandskyddet i byggnaden. Vissa grundläggande regler och riktlinjer för brandsäkerhet ingår i den ”normala” projekteringen.
För vissa typer av byggnader och verksamheter krävs dock särskild brandskyddsprojektörer.

Brandskyddsdokumentationen kan avse:

  • utrymningsvägar och skyltar
  • brandcellsindelning av större byggnader
  • placering av sprinkler och brandsläckare
  • brandklass på ingående byggdelar, t ex dörrar.

Fortsätt läsa Brandritningar