Etikettarkiv: Heta arbeten

Heta arbeten

Vad är heta arbeten?

Heta arbeten är arbeten som alstrar värme eller avger gnistor. För att få utföra heta arbeten måste du vara medveten om brandriskerna och kunna utföra arbetet på ett så säkert sätt som möjligt.

Med heta arbeten syftas ofta på svetsarbeten, men också skärning och uppvärmning av t ex klister vid takläggning alstrar värme liksom arbeten med varmasfalt.

Riskerna med heta arbeten är bl a:
 • brännskador på de personer som arbetar i närheten,
 • svetslågor eller svetsloppor kan komma i kontakt med brännbart material och orsaka brand
 • värmeavgivning från heta verktyg och maskiner
 • uppvärmda materialytor kan orsaka både brand och avgivning av giftiga gaser från smältande material.
 • friktion mellan t ex slipyta och slipverktyg eller mellan sågklinga och material kan i värsta fall orsaka både brännskador, brand eller avgivning av giftiga s k brandgaser från uppvärmda material.

Fortsätt läsa Heta arbeten

Brandskyddsarbete på byggarbetsplatsen

Förebyggande brandskyddsarbete

Varje arbetsplats har sina unika förutsättningar och kräver riskbedömning samt anpassade åtgärder.

Riskinventering:

 • Ha koll på heta arbeten, t ex i form av svetsning och skärning, samt var och när i tiden dessa kommer att utföras.
 • Om gasol eller brandfarliga kemikalier förvaras i byggnad eller i närheten av arbetsplatsen.
 • Om det finns utrymmen på arbetsplatsen som kan vara särskilt svåra att utrymma om en brand skulle uppstå.

Fortsätt läsa Brandskyddsarbete på byggarbetsplatsen

Brandsläckning och hantering av brandskyddsutrustning

Att släcka en brand

Villkoren för en brands utveckling är de tre samverkande faktorerna:

 • syre,
 • värme
 • bränsle.

För att släcka en brand måste minst en av dessa faktor tas bort t ex:

 • med vatten släcks branden genom kylning kyler
 • med skumsläckning får den ingen tillförsel av syre.

Hantering av brandsläckare

Filmer om brand, brandsläckningsutrustning och hur denna används.

Välj film genom att klicka på rubrikerna i listan:

Fortsätt läsa Brandsläckning och hantering av brandskyddsutrustning