Förutsättningar för automation i branschen

Automation av byggprocessen förutsätter noggranna förberedelser, planering och projektering med digitala bygghandlingar och användning av positioneringsteknik.

Mer exakta bygghandlingar (filer med indata bl.a. mått och koordinater) kan möjliggöra att maskinstyrning blir mer precis och risken för felaktigheter minskar.

Annonsplats
  • Det kan leda till att automationen i branschen kan komma att bli mer utbredd.
  • Detta kanske också kommer att leda till nya krav på maskinoperatör respektive yrkesarbetares kvalifikationer.

Markundersökningstekniker och projektering av digitala filer, t.ex. anläggningsmodeller kan komma att utvecklas.

Läs mer:

Exempel från trafikverket:

Annonsplats