Kategoriarkiv: Administration

Byggstyrning

Planering och rutiner är viktigt för kvaliten

Byggstyrning avser hur ett projekt administreras med stöd av:

  • lagar och föreskrifter
  • upphandling och upprättade avtal
  • branschstandarder som åberopas

Byggstyrning är också själva processen från ide till genomförande, all planering och projektering, byggarbetsplatsens administration, kvalitetsstyrning och kontroller.

Fortsätt läsa Byggstyrning

Annons


Miljöledningssystem

Ett miljöledningssystem är ett verktyg som hjälper företagen att arbeta så miljövänligt som möjligt.

  • Miljöledningssystemet beskriver företagets miljömål och rutiner.
  • Miljöledningsystemet sammankopplas med bl a företagets kvalitetssystem.

Checklistor och mallar används för att säkerställa och dokumentera olika moment under byggprocessen.

Fortsätt läsa Miljöledningssystem

Annons