Ledningssystem i byggbranschen

Ett miljöledningssystem i byggbranschen består av rutiner som skall följas vid planering, genomförande och uppföljning av t ex ett byggprojekt.

De större byggföretagen och flera av materialföretagen samt byggkonsulterna har miljö- och kvalitetsledningssystem. De flesta av dessa är också certifierade – ofta enligt ISO-standarden.

Annonsplats

Det går utmärkt att arbeta kvalitetsmedvetet och miljövänligt utan att vara certifierad men många beställare och byggherrar kräver att företaget är certifierat eller kan uppvisa att man arbetar på ett likvärdigt sätt som de som är certifierade.

Krav på ledningssystem

I vissa upphandlingar kräver beställaren att de företag som lämnar anbud skall vara är certifierade. Ibland räcker det dock att företaget har ett ledningssystem och/eller arbetar efter rutiner som bedöms kunna säkra kvalitet och miljö.

Annonsplats

Vilka krav som olika beställare ställer upp beror bl.a. på hur deras eget ledningssystem ser ut och vad som där framgår kring t ex krav på företag som anlitas.  Vad som gäller för en viss upphandling framgår  i förfrågningsunderlaget.

Annonsplats

I många projekt ställs inga uttalade krav på ledningssystem eller certifiering men för ett företag som har förutsättningar och målsättning att arbeta med lite större beställare och projekt kan det vara en fördel att arbeta in rutiner i företaget som förbereder för certifiering enligt ISO.

Läs mer:

Annonsplats