Standarder för kvalitets- och miljöstyrning

Kvalitets- och miljöstyrningen är vanligtvis uppbyggd enligt ISO-standarder (ISO 9000 respektive ISO 14000). Dessa system är frivilliga ledningssystem som används av företag för att skapa rutiner som kan bidra till att kvalitets- och miljömålen uppfylls.

Ledningssystemen innehåller rutiner som hjälper företagen att arbeta så miljövänligt som möjligt.

Annonsplats
  • Ledningssystemet beskriver företagets kvalitets- och miljömål.
  • Till miljö- och kvalitetsledningssystem finns checklistor och mallar för hur arbeten skall utföras och dokumenteras.

Certifiering enligt ISO eller EMAS

Företag som har ett välfungerande miljöledningssystem kan certifiera sig t ex enligt standarden ISO 14001 för miljö- och kvalitetsledningssystem eller registreras enligt EMAS-förordningen.

Annonsplats

Vid certifiering måste en certifieringsrevisor, eller en godkänd EMAS-kontrollant, godkänna företagets miljöledningssystem.

Efter certifiering utförs löpande kontroller och revisioner för att förbättra systemet och för att säkerställa att ISO-standarderna följs.

Läs mer:

Annonsplats