Byggbranschens digitala mognad

Den digital kompetensen, tillämpningsfrekvensen av denna samt  tillgång till digital verktyg kan kanske ses som ett mått på företagens och branschens digitala mognad?

Förmågan att nyttiggöra den digital tekniken handlar om att ha den digital kompetensen och tillgång till mjukvara och hårdvara samt projekt där den kan tillämpas.. Det är svårt att tillämpa den digital tekniken fullt ut och samarbetspartners inte har samma digitala mognad!

Annonsplats

Reflektioner kring den digital mognaden i branschen

Digital mognad är en organisations förmåga att tillgodogöra sig nyttorna av digitalisering. (Forskningskonsortiet Digital förvaltning)

De digital resurserna; kompetens och verktyg, antas variera mellan olika arbetsgivare i branschen, storlek på företaget och vilken typ av arbeten och beställare företaget riktar in sin verksamhet mot.

Branschen i stort jobbar digitalt sedan många år med informationshantering. Det är systematiseringen via appar och mobiliteten som utvecklas. Ute på arbetsställena är det fortsatt relativt analogt bl a med ritningshanteringen.

Annonsplats

Det finnas skillnader mellan yrkesarbetares förutsättningar att arbeta digitalt, vilka digitala resurser som de har tillgång till, t ex mobiltelefon, surfplatta, egen mailadress etc och hur digitaliserade deras arbetsgivare och rutiner är.

Högt ställda krav från beställare på digitala arbetsrutiner riskerar att stänga vissa företag ute från konkurrensen om uppdragen.

För att höja den sammantagna digitala kompetensen i branschen kanske fokus bör ligga på underlätta för alla mindre företag och deras kompetensutveckling/fortbildning?

Genom att i yrkesutbildningarna förbereda kommande generationer yrkesarbetare på moderna arbetsmetoder kan kanske de arbetsgivare med små resurser få något bättre förutsättningar att utvecklas.

Läs mer

Annonsplats