Vad är en digital tvilling?

En digital tvilling är en digital avbild av ett fysiskt objekt t ex ett hus, en maskin eller en modell. Denna artikel är en översiktlig genomgång av begreppet och hur digital tvillingar kan användas.

På uppdrag av Malmö Universitet och branschen (BYN, BI och Installationsföretagen) genomförs en förstudie om de digital inslagen i yrkesarbetares arbete.

Syftet är att identifiera kompetensbehov inom yrkesförberedande programmen.

En frågeställning i studien är i vilken mån BIM-modeller kan komma att kompletteras  under produktionen t ex med underlag  för besiktning eller förvaltningen.

Denna artikel är en fristående utveckling av erfarenheterna i förstudien.

Syftet är att översiktlig belysa vad en digital tvilling är under produktionen resp förvaltningen.

En digital tvilling är en digital modell av ett fysiskt objekt. Den digitala tvillingen innehåller information som beskriver objektet och dess användning.

En digital tvilling kan användas istället för att bygga en fysisk modell (prototyp) när en ny produkt ska testas och utvärderas. Det innebär att en digital tvilling ofta skapas innan den fysiska modellen byggs och då kan den användas för att simulering och testa lösningar.

En fördel är att den digitala tvillingen är att den – till skillnad från det fysiska objektet – kan göras åtkomlig för olika aktörer i realtid. Detta under förutsättning att den är uppkopplad via internet.

Digitala tvillingar har främst använts inom tillverkningsindustrin men kommer nu även inom bygg- och fastighetsbranschen.

Ur livscykelperspektiv Kan den den digitala tvillingen användas för att samla in och analysera data samt planering av underhåll och andra åtgärder.

  • En digital tvilling kan skapas för kompletta produktionssystem, byggnader och installationssystem.
  • Den digital tvillingen kan lära sig genom AI, dvs  algoritmer som samlar in, analyserar och utvärderar data t ex för att optimera driften.
  • Den digitala kopian kan användas för att presentera ett fysiskt objektets tillstånd i realtid, t ex en byggnads aktuella planlösning, klimat och energianvändning.

Digitala tvillingar har bl a använts av NASA för utveckling och underhåll av deras system.

Digitala tvillingar kan också användas för byggnader och i förvaltning.


=> Logga in för att alla artiklar om digitalisering eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel


Läs mer:

Vad är digital kompetens?

Källor och länkar

Digital twin (Wikipedia)
Vad är en digital tvilling (Magicad)
Plats för den digitala tvillingen (Fastighetstidningen)
Sveriges största digitala inomhusmodell är startskottet för en ny era i fastighetsbranschen (Svensk Byggtidning)
Nu styr AI husen (Fastighetstidningen)
IT-ordlista (Computer Sweden/Idg)