Hur ser den digitala kompetensen ut i byggbranschen?

Det finns inget som direkt indikerar att byggbranschen i stort ligger före gymnasieskolorna  när det gäller användning av digital teknik. Branschen består av flera olika företag med olika förutsättningar och verksamhetsinriktningar.

Alla arbetar inte digital informationshantering i anslutning till arbetet. Däremot antas de som arbetar i branschen ha den grundläggande yrkeskompetens som behövs för att använda digitala verktyg för olika ändamål.

Annonsplats
Digital kompetens i byggbranschen
Exempel: Principen för digital kompetens i byggbranschen. KLICKA för förstoring.

Indelningen kan antagligen göra på olika sätt och mer förfinat men principen bygger på att för att arbeta kvalitativt och använda digital teknik effektivt måste grundläggande förutsättningar vara uppfyllda:

1 grönt: personliga förutsättningar och attityd, t ex förståelse, motivation och en ambition att göra ”rätt”.

2 gult: yrkeskunskaper relaterade till uppgiften dvs en förutsättning för faktisk kompetens att  göra rätt bedömningar, hantera digital input/output utifrån förutsättningar i yrket

3 rött: kompetens att hantera programvara och hårdvara, inställningar mm

Annonsplats

Digitala och analoga generationers förutsättningar

Baserat på kontakter i branschen och definitionen på digital kompetens görs antagandet att både yngre och äldre medarbetare i branschen har förutsättningar att utveckla digital kompetens för att tillämpa digital teknik i arbetet t ex:

  • äldre medarbetare som kanske uppvisar ett initialt motstånd till att ändra arbetssätt och börja använda vissa digitala verktyg kan ändå förväntas ha hög digital kompetens i form av yrkeskunskaper och erfarenhet som krävs för hantering av digital verktyg, god förmåga att kritiskt kunna bedöma rimlighet i input och output.
  • yngre medarbetare som förväntas ha större erfarenhet av att hantera digital information, webbtjänster och program kan uppvisa avsaknad av andra egenskaper som god planeringsförmåga och gedigna yrkeskunskapen som de äldre kollegorna har.

De medarbetare som arbetat längre i yrket och haft ett initialt motstånd till digital teknik kommer ofta snabbt över detta medan de yngre medarbetarna eventuellt behöver mer tid för utveckla sina yrkeskunskaper, förståelse och ett moget förhållningssätt till den digitala informationen.

Läs mer:

Annonsplats