Digital kompetens via yrkesutbildningen

I yrkesutbildningen arbetar många – både lärare och elever – med digital information via internet.

En bedömning är att flera av de grundläggande kunskaper som idag ingår i yrkesutbildningen blir allt viktigare att ha med sig vid tillämpning av digital teknik i arbetet.  Det är också dessa kunskaper som utgör grunden för den digitala kompetensen där kunskapsunderlag kan behöva skapas eller uppdateras – samt yrkeslärare eventuellt behöva uppdatera sina kunskaper.

Annonsplats

Den digitala kompetensen efter yrkesutbildningen bygger på i princip alla de kunskaper som ingår i utbildningen och som förvärvas under APL och lärlingstiden. Det är därför svårt att bryta ut exakt vilka kunskaper som behövs.

Beroende på vilken applikation som ska kunna tillämpas kan vissa kunskaper vara prioriterade framför andra – för att lägga grunden till en specifik digital kompetens såsom

  • hantera 3D-modeller via surfplatta
  • upprätta egenkontrollplan och genomföra en egenkontroll av det egna arbetet
Annonsplats

De flesta grundläggande kunskaper som behövs för att tillämpa digitala verktyg i yrket är sk ”analog kunskaper” och ingår redan i styrdokument och kursplaner för yrkesprogrammen.

Tillämpningen av digitala program kan också tolkas in där – i relaterat ämne/kurs – om det skulle bli aktuellt.

En farhåga är att det kan variera med enskilda lärares egna kunskaper, erfarenheter och intresse vilka grundkunskaper som lärs ut och vilken nivå undervisningen läggs på.

Bedömningen är att en del yrkeslärare saknar egen erfarenhet av att arbeta efter dagens förutsättningar i branschen och i respektive yrke. Däremot antas flera av dem ändå känna till en del om de förändrade förutsättningarna t ex på material och maskiner via kontakt med branschen,  leverantörer eller omvärldsbevakning via internet.

Utbildning via leverantörerna

Ibland står  leverantörer för fortbildningen både inom skola och på arbetsplatser. Detta gäller även mjukvaror som används för de digital projektstöden. Det är dock inte säkert att de som lär ut hur programvaran har lika god kunskap om tillämpning i verkliga projekt.

Annonsplats

APL och färdigutbildning

En möjlighet är att elever under utbildning får möjlighet att använda aktuell digital teknik under praktiken, dvs under APL (Arbetsplatsbaserat lärande).

I takt med att flera företag i branschen digitaliseras ökar förutsättningarna för yrkeseleverna  att utveckla digitala färdigheter under APL och i färdigutbildningen. Fram tills dess kan det finnas svårigheter att säkerställa att alla elever får tillämpa digital teknik under sin praktik.

Läs mer

Annonsplats