Lastkoppling – säkra lyft

Säkerställ att du har rätt lyftredskap för ändamålet

Kontrollera att lyftredskapen är hela och lämpliga för den aktuella lasten och det lyft som ska utföras.

Kontrollera märkning av redskapen som bl a anger längd och lyftvinkel. Lyftvinkel har stor betydelse för lastkapaciteten.

Annonsplats
Märkning av lyftredskap. Bild: Certex
Märkning av lyftredskap. Bild: Certex

Koppla lasten

Lastkoppling kan utföras med en eller flera kopplingspunkter beroende på lastens form och andra faktorer där syftet är lyfta effektivt och säkert utan risk för skador på lasten eller att lasten glider ur.

Flerpartskoppling av last

Flera kopplingspunkter i godset/lasten ökar normalt lyftkapaciteten. Detta under förutsättning att vajrarnas längder är samma så att att lyftvinkeln* inte förändras). Flera kopplingspunkter kan även ge bättre lastsäkring och stabilitet i lyftet.

Vid flerpartskoppling ska alla vajrar ha samma längd och vinkel!

2-parts, 3-parts och 4-partslyft (Bilder: Certex):
Annonsplats

      

*Lyftvinkel är den vinkel som uppstår mellan en tänkt vertikal linje och vajern/kättingen som sammankopplas i sammankopplingspunkten (se bilden ovan).

Annonsplats

Lyftvinkels betydelse

Lyftvinkel. Bild: Koppla rätt Lyfta Säkert
Bild: Koppla rätt Lyfta Säkert

Ju fler kopplingspunkter desto högre lyftkapacitet under förutsättning att den sk lyftvinkeln är oförändrad.

  • Ju mindre lyftvinkel är desto högre vikt kan lyftas.
  • Ju längre kätting eller vajer desto högre upp kommer sammankopplingspunkten och desto mindre blir lyftvinklarna.

Tänk på!

  • Vid flerpartskoppling ska alla vajrar ha samma längd. (Då blir lyftvinklarna också lika stora).
  • Snarning reducerar maxlasten med 20%.
  • Maximal lyftvinkel vid snarning är ß = 60 grader.

Läs mer

Säkra lyft (sammanställning som utbildningsunderlag för skolor m fl.)


Utdrag ur skriften Koppla rätt Lyfta säkert:
Lastkoppling och säkra lyft
Källa: Koppla rätt Lyfta säkert
Annonsplats