Snart spärras alla gamla ID06-kort

Från och med 21 januari 2020 spärras de gamla ID06-korten. Saknas ett giltigt ID06-kort på en arbetsplats som använder ID06-systemet krävs efter detta datum manuell registrering i personalliggaren.

Ny säkrare teknik.

De nya ID06-korten (2.0) baseras på en säkrare teknik än EM-tekniken* som ID06 tidigare använde sig av (t.o.m. version 1.5). De nya ID06-korten baseras på PIV-teknik**.

EM-tekniken kan fortsatt användas på de arbetsplatser som tillämpar EM-baserade passersystem och då genom en särskild EM-tagg.

En arbetsplats kan använda olika system för elektronisk personalliggare. De arbetsplatser som tillämpar ID06 systemet kan inte använda andra kort än ID06-kort för inpassering.


=> Logga in för att hela artikeln om mer  ID06, personalliggare mm eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel


Relaterat:

Byggarbetsplatsen