Snart spärras alla gamla ID06-kort

Från och med 21 januari 2020 spärras de gamla ID06-korten. Saknas ett giltigt ID06-kort på en arbetsplats som använder ID06-systemet krävs efter detta datum manuell registrering i personalliggaren.

Ny säkrare teknik.

De nya ID06-korten (2.0) baseras på en säkrare teknik än EM-tekniken* som ID06 tidigare använde sig av (t.o.m. version 1.5). De nya ID06-korten baseras på PIV-teknik**.

Annonsplats

EM-tekniken kan fortsatt användas på de arbetsplatser som tillämpar EM-baserade passersystem och då genom en särskild EM-tagg.

En arbetsplats kan använda olika system för elektronisk personalliggare. De arbetsplatser som tillämpar ID06 systemet kan inte använda andra kort än ID06-kort för inpassering.

Nya krav på personalliggare


Annonsplats

* EM (Electro Marin) är en RFID-teknik (Radio Frequency IDentification) som används i många passersystem. Kort med denna teknik kan läsas av på upp till 2 meters avstånd. Källa: PartnerSec.

**Nya kortet med PIV-standard (Personal Identity Verification)använder en annan frekvens än EM och en säkrare kopia av gamla mjukvaran (Mifare) som tidigare blivit hackat. Källa: ID06.


Beställa nya ID06-kort.

Nya ID06-kort 2.0 kan beställas av behörig firmatecknare. Information och ackrediterade leverantörer hittar du här: Beställning av ID06-kort.

ID06

Annonsplats

ID06 för elever i praktik

Elever som är på en ID06-ansluten arbetsplats måste ha egna, personliga ElevID06-kort. Detta gäller praktik, studiebesök eller annan utbildningsrelaterad arbetsplatsbesök på arbetsplatser anslutna till ID06. Även lärare som besöker ID06-arbetsplatser ska ha eget ID06-kort.

Relaterat:

Byggarbetsplatsen

Annonsplats