Etikettarkiv: PBL

Ritningar i olika skeden

Det förekommer flera olika konsulter och projektörer i ett bygg- eller anläggningsprojekt. För att särskilja deras olika ritningar åt används en bokstavsbeteckning. Denna beteckning står i ritningshuvudet,  i namnrutan samt i anslutning till ritningsnumret.

I namnrutan/ritningshuvudet kan man se vilka projektörer som medverkar t ex:
  • A – arkitekt
  • K – konstruktörer
  • E – elkonsulter
  • V – VVS-konsulter (VVS står för värme, ventilation och sanitet. Idag är ofta projketeringe uppdelad så att förkortningen VS för värme och sanitet medan V för ventilation.)

I stora projekt finns många fler projektörer med, t ex mark, ventilation, brand m fl.

Fortsätt läsa Ritningar i olika skeden

Bygglov och bygganmälan

Lov- och anmälningsplikt enligt PBL

Många byggnadsarbeten kräver tillstånd innan de får påbörjas. För vanliga bygg- och anläggningsprojekt är det kommunen som beviljar dessa.

Bygglov- och anmälningsplikten enligt Plan- och Bygglagen skiljer sig åt beroende på var fastigheten ligger:
  • inom detaljplanerat område
  • inom samlad bebyggelse eller
  • utanför detaljplan, områdesbestämmelser och samlad bebyggelse.

Fortsätt läsa Bygglov och bygganmälan