Etikettarkiv: Kontrollplan

Teknik och utförande – Lättbetong

Projektera med lättbetong

Ytmarkering av lättbetong på ritning

Aktuell information om lättbetongkonstruktioner kan hämtas från de flesta lättbetongtillverkares och leverantörers hemsidor.

Ytterst är det Boverkets regler samt Eurokoderna som styr projektering och beräkningar.

Nedan beskrivs förutsättningarna och exmepel vid byggande av stenhus och byggsystem med lättbetong.
Fortsätt läsa Teknik och utförande – Lättbetong