Etikettarkiv: Kontrollplan

Om arbetsberedning

Syftet med arbetsberedning är att:
Arbetsberedning rapport från SBUF

  • Skapa förutsättningar för en effektiv
    produktion.
  • Förebygga störningar och fel vid själva utförandet.
  • Ge underlag för arbetsinstruktioner inför genomgången före utförandet.
  • Ge underlag inför anskaffning av erforderliga resurser för aktuellt arbete.
  • Klargöra omfattningen av vilka provnings- och kontrollåtgärder som krävs.

Fortsätt läsa Om arbetsberedning

Annons


Byggsamråd och kontrollplan

Krav på samråd och kontrollplan enligt PBL

Så här skriver Boverket på sin hemsida om:

– Byggsamråd enligt PBL:

”När en bygganmälan har kommit in till byggnadsnämnden ska denna snarast kalla till byggsamråd. Ibland kan nämnden anse att ett byggsamråd inte behövs, men samråd ska ändå alltid hållas om byggherren begär det.

Fortsätt läsa Byggsamråd och kontrollplan

Annons


Teknik och utförande – Lättbetong

Projektera med lättbetong

Ytmarkering av lättbetong på ritning

Aktuell information om lättbetongkonstruktioner kan hämtas från de flesta lättbetongtillverkares och leverantörers hemsidor.

Ytterst är det Boverkets regler samt Eurokoderna som styr projektering och beräkningar.

Nedan beskrivs förutsättningarna och exmepel vid byggande av stenhus och byggsystem med lättbetong.
Fortsätt läsa Teknik och utförande – Lättbetong

Annons