Kategoriarkiv: Tidigt skede

Bygglov och bygganmälan

Lov- och anmälningsplikt enligt PBL

Många byggnadsarbeten kräver tillstånd innan de får påbörjas. För vanliga bygg- och anläggningsprojekt är det kommunen som beviljar dessa.

Bygglov- och anmälningsplikten enligt Plan- och Bygglagen skiljer sig åt beroende på var fastigheten ligger:
  • inom detaljplanerat område
  • inom samlad bebyggelse eller
  • utanför detaljplan, områdesbestämmelser och samlad bebyggelse.

Fortsätt läsa Bygglov och bygganmälan

Annons


Byggsamråd och kontrollplan

Krav på samråd och kontrollplan enligt PBL

Så här skriver Boverket på sin hemsida om:

– Byggsamråd enligt PBL:

”När en bygganmälan har kommit in till byggnadsnämnden ska denna snarast kalla till byggsamråd. Ibland kan nämnden anse att ett byggsamråd inte behövs, men samråd ska ändå alltid hållas om byggherren begär det.

Fortsätt läsa Byggsamråd och kontrollplan

Annons