Kategoriarkiv: Tidigt skede

Bygglov och bygganmälan

Lov- och anmälningsplikt enligt PBL

Många byggnadsarbeten kräver tillstånd innan de får påbörjas. För vanliga bygg- och anläggningsprojekt är det kommunen som beviljar dessa.

Bygglov- och anmälningsplikten enligt Plan- och Bygglagen skiljer sig åt beroende på var fastigheten ligger:
  • inom detaljplanerat område
  • inom samlad bebyggelse eller
  • utanför detaljplan, områdesbestämmelser och samlad bebyggelse.

Fortsätt läsa Bygglov och bygganmälan