Kontrollansvarig enligt PBL

Om kontrollansvar

Om ett arbete kräver bygganmälan eller rivningsplan ska byggherren utse en kontrollansvarig. Tidigare benämning på denna roll var ”kvalitetsansvarig”. Definitioner och ansvarsområde för den ansvarige kontrollanten har också omarbetats.

Egenkontroll eller sakkunniga kontrollanter

Om byggherrens egenkontroll inte räcker kan byggnadsnämnden ställa krav på att en sakkunnig kontrollant anlitas.

Ett förslag från Boverkets sida är att kravet på sakkunnig skall kunna gälla områdena för fuktsäkerhet, buller, geoteknik, betong, trä och stålkonstruktioner.

Information från Boverket om kontrollansvar

.