Byggnadsställningen är en arbetsplats – inte ett självändamål!

Många yrkesarbetare i byggbranschen har ställningen som sin frekventa arbetsplats. Byggnadsställningar handlas upp och byggs för att därefter utgöra just arbetsplatser för branschens viktigaste resurs, humankapitalet.

Många entreprenader och arbeten är beroende av en ändamålsenlig ställning för att kunna utföra entreprenader inom rimligt tid och kostnad.

Annonsplats
Byggnadsställningen skapar mervärde om den är en funktionell och säker arbetsplats för yrkesarbetare

Vid beställning av byggnadsställningar bör fokus ligga på byggnadsställningars användning och säkerhet samt det ansvar som arbetsgivare har för just arbetsmiljö och trygga arbetsplatser.

En ställning som håller måttet – som en säker arbetsplats- skapar därför ett mervärde och den innebär att arbetsmiljölagen kan följas.

Byggnadsställningar är en viktigt del i värdekedjan för samhällsbyggare

Ställningen kan påverka både entreprenadens genomförande, yrkesarbetarnas säkerhet och även projektets resultat.

I tidigt skede tas de beslut som avgör om ställningen kommer att skapa mervärden eller innebära problem och onödiga kostnader för byggprojektet.

Att anlita rätt kompetens för att uppföra ställningar – det är bara halva jobbet…

Ställningsbranschen är hårt styrd av regler kring dimensionering av ställning samt  utbildningar och behörigheter för alla som arbetar med ställningmontage.

Genom att anlita ett seriöst ställningsföretag som kan visa att de följer regelverket är hälften vunnet…

Scaff Point Sweden

Resten ligger i kompetent upphandling av ändamålsenliga ställningar, handhavade av ställningen under användningstiden och att genomföra rutinmässiga riskbedömningar:

  • Regler och krav under användningstiden innebär också ansvar för både beställare och användare.
  • Risk för olyckor kan förebyggas genom kunskap genom hela kedjan – från beställning till mottagning och kontroll till användning och om kontinuerlig riskbedömning – av ställningen.

Läs mer:


Ställningsföretagen STIB
Sponsrar Byggipedia
Annonsplats