Dimensionering av kran

Vilken typ av kran och storlek som är lämplig beror på projektets och arbetsplatsens förutsättningar. Faktorer som påverkar kan vara arbetsplatsens storlek, höjden på byggnaden och om det kommer att utföras många lyft eller enbart enstaka.

  • Vissa byggarbetsplatser använder en eller flera stationära (fasta) tornkranar placerade på arbetsplatsen så att lyftarmen når runt där den behöver kunna lyfta gods.
  • Andra byggarbetsplatser har mer nytta av en mobilkran som kan beställas de dagar något skall lyftas och som kan flyttas och ställas upp på olika ställen.

Vad är en tornkran?

Tornkranen används oftast vid konstruktionen av högre byggnader. Den är fixerad vid marken och ger en bra kombinationen av lastförmåga och lyfthöjd. 

Annonsplats

Vad är en mobilkran?

En mobilkran står på hjul, har förarhytt och kan framföras i trafiken precis som en lastbil. När den ställs upp för att utföra lyft fälls stödben som stabiliserar kranen. Lyftarmen är en s.k. teleskoparm som skjut ut till lagom längd och höjd.

Annonsplats

Val av kran

Kranföretagen kan hjälpa till att välja rätt kran för olika arbeten och typer av projekt. Lathundar, tabeller och kalkyleringsprogram finns ibland på kranleverantörernas hemsidor. Det ska också finna lämplig plats och stabilt underlag att ställa upp kranen på.

Nedanstående diagram visar hur val av mobilkran baseras på teleskoparmens längd och den lyftvinkel som krävs för att komma åt och genomföra lyft på den aktuella arbetsplatsen.

Dimensionering av kran. Bild: Kynningsrud

Läs mer:

Annonsplats