Kommunikation med kranförare

För att kunna kommunicera med kranföraren i samband med lyft och förflyttning av material med hjälp av kran kan handsignaler användas.

Alla på en byggarbetsplats ska ha tillgång till signalschemat där de vanliga handsignalerna visas. Vidare bör alla på arbetsplatsen kunna några av de viktigaste signalerna -för att kunna signalera snabbt om något skulle hända i samband med att lasten hängder i luften eller om det finns risk för detta.

Annonsplats

Signalschema – kommunikation vid lyft med kran

Signalschemat visar handtecken som används för att från marken dirigera kranföraren. Det skall finnas uppsatt på bygget så att alla kan se det.

Exempel på handsignaler. Bild: Kynningsrud
Exempel på handsignaler. Bild: Kynningsrud Nordic Crane

Stopp och ”nödstopp”

Handsignaler vid lyft med kran måste alla på en arbetsplats (där kran används) känna till. Detta även om kommunikationen mellan de personer som är involverade i själva lyftet också använder kommunikationsradio.

Hand signalerna är internationella och standardiserade.

Viktiga handsignaler för ”stopp” och ”hastigt stopp”:
Bild: Kynningsrud Nordic Crane

Läs mer

Annonsplats