Välj rätt lyftredskap

Lyft med kran ska utföras på ett säkert sätt. Kranföraren har ansvar för att lyft genomförs på ett säkert sätt.

Den som kopplar lasten måste också utföra detta säkert. Första steget är att välja lämplig lyftredskap för koppling av lasten.

Annonsplats
Ett lyftredskap skall väljas med hänsyn till:
  • den last som skall hanteras,
  • vilka grippunkter eller lyftöglor som skall användas,
  • rådande väderleksförhållanden och
  • hur stroppningen eller slingningen utförs.
Kontrollera och följ märkning av redskapen som bl a anger lyftvinkel.
Märkning av lyftredskap. Bild: Certex
Märkning av lyftredskap. Bild: Certex

Läs mer


Utdrag ur skriften Koppla rätt Lyfta säkert:

Lastkoppling och säkra lyft
Källa: Koppla rätt Lyfta säkert
Annonsplats