Kategoriarkiv: Logistik

Materialhantering och ergonomi

Materialhantering på trånga arbetsplatser

bigbag
Mobilkran och avfallssäckar (BigBag)

I innerstadsprojekt är det ofta stor plastbrist och då är logistiken också ett större problem.

 • Det finns t ex sällan så tillgång till säkra och bra utrymme att lagra större material på.
 • Det finns kanske inte plats att ställa upp en kran mer än högst tillfälligt och även då uppstår ofta problem med trafiken.

Ergonomisk perspektiv

bygghissHyrcity
Bygghiss (Hyr City)

Arbetet måste därför planeras med hänsyn till in- och uttransport av material, verktyg och maskiner samt avfall.

Det gäller att undvika tunga lyft och risk för belastningsskador. Tillgängliga hjälpmedel används.

Finns ställningar med hiss utvändigt används dessa.

Material som inte kan tas via trapphus eller byggnadställning lyfts in med hjälp av mobilkran genom fönster, balkong eller annan öppning  i fasaden.

trappkärraByggleasing
Trappkärra (Byggleasing)

Trappkärror är ett hjälpmedel för att transportera material via trapphus.

Det finns både manuella trappkärror och elektriska ”trappklättrare”.

 

 

Avfallshantering – hjälpmedel

Planering av avfallshantering samt val av hjälpmedel och behållare måste anpassas till olika arbeten och projektets förutsättningar.

Insamling för borttransport av avfall

avfallshanteringCarlF
Hantering av byggavfall, CarlF

Vid avfallshantering och borttransport av överblivet material, utrivna material och emballage används behållare såsom avfallscontainrar eller säckar.

avfallscontaner Siita
Avfallscontainer, Sita

 

 

 

Intern transport av byggavfall

FodervagnBeviks
Fodervagn, Beviks

För att transportera t ex utrivet material eller spill från arbetsstället ut till containern används olika lösningar.

Fodervagn är ett vanligt hjälpmedel för insamling och interntransport,

störttrummaAlustep
Bild: Störttrumma (AluStep)

Vid ombyggnader och i innerstadsprojekt kan andra lösningar behövas t ex används ibland en  sk störttrumma av plåt- eller plast.

Genom störttrumman slängs bygg- eller rivningsavfall ut från t ex ett fönster  byggnaden.

Avfallet transporteras direkt ner i en avfallscontainer på marken, utan onödig manuell hantering och utan dammande eller  risk för att någon nedanför träffas.

bigbag
Avfallssäckar för byggavfall (BigBag)

Stora avfallssäckar kan användas där det är ont om plats för att ställa upp en container.

Avfallssäckar tar mindre plats på trottoaren än containrarna och är därför vanliga  i innerstadsprojekt och ombyggnader.

De kan dessutom  ofta hanteras och lyftas ut med manuella hjälpmedel, t ex kärror, och kan även lättare transporteras bort.

 

BIG_BAG_Pallsack
Avfallssäck på pall för transport med truck (BigBag)

.

Materialhantering och transporter

Materialadministration, MA

På en byggarbetsplats hanteras, lyfts och transporteras stora mängder material varje dag.

Tornkran
Tornkran
 • Till bygget levereras nya byggmaterial som skall användas i projektet.
 • Från bygget transportera avfall i form av överblivet byggmaterial, pallar och emballage.
 • Vid rivningar och ombyggnader blir det mycket material som rivs ut och som skall transporteras bort.

Både vid nyproduktion, ombyggnader (ROT) och rivning sker dessutom en intern materialhantering på arbetsplatsen.

mobilkranBMS
Mobilkran (BMS Kranar)

Materialtransporter på byggarbetsplatsen

bygghissHyrcity
Bygghiss (HyrCity)

Nya material och byggdelar transporteras till bygget och transporteras där till särskilda materialupplag.

Vissa byggdelar lyfts på plats och monteras direkt vid leverans men oftast sker en mellanlagring på arbetsplatsen.

Transporthjälpmedlen medför att större mängder kan flyttas samtidigt och att yrkesarbetare slipper onödigt tung belastning.

Med hjälpmedel för lyft och transporter blir arbetet enklare och effektivare och risken för belastningsskador minskar.

handtruck handtruck.se
Handtruck. handtruck.se

Vanliga lyft- och transporthjälpmedel på bygget: 

 • Lyftkran
 • Hiss
 • Truck
 • Vagnar bl a fodervagn
 • Säckakärra
SäckakärraHörbybruk
Säckakärra, Hörbybruk

Det förekommer också tyngre maskiner och fordon som – liksom för kran –  kräver yrkesbevis som maskinförare.

Truck kräver normalt truckkort och genomgången säkerhetsutbildning.

TruckMisab
Truck  (Misab)
fodervagnStarkeArvid
Fodervagn (Starke Arvid)

 

Planering för materialhantering och upplag

Redan i tidig planering och inköpsskede tas hänsyn till byggarbetsplatsens logistik, Även säkerhet vid lyft och transport är viktig.

Materialhanteringen placeras och logistiken planeras så att:

 • materialupplagen är så lättillgängliga som möjligt där det behövs
 • materialen inte skadas under lagringstiden, t ex av regn, fukt eller smuts
 • materialen inte är i vägen för arbeten eller andra transporter
 • materialupplagen behöver flyttas runt hela tiden

.