Smarta Urbana trafikzoner med geofencing

Detta är en gästartikel. Byggipedia har INTE tagit ställning till åsikter, ev. produkter eller tjänster i artikeln. Gästskribenten ansvarar för sakinnehållet. Vill du också publicera en gästartikel: SKRIV GÄSTARTIKEL


Artikelförfattare:

Johannes Berg, Trafikverket.

Utredningsledare, programmet för digitalisering av transportsystemet och projektledare för FoI-programmet för geofencing inom Trafikverket.

Del 5: 7 juni 2022

Artikelserien om Geofencing baseras på artikel för tidningen Husbyggaren av samma författare.

I det Vinnova-finansierade projektet Smarta Urbana trafikzoner har Stockholms stad tillsammans med bland annat, HAVI, Martin & Servera, Axfood och Betongindustri genomfört två olika tester på Södermalm i Stockholm.

På Hornsgatan har tester med smart hastighetsstyrning av tung trafik utförts:

  • Sensorer från Viscando läser av gatumiljön och vid en viss mängd oskyddade trafikanter så aktiveras en lägre hastighetsgräns.
  • Informationen från sensorerna tas emot av en plattformslösning som skickar informationen via ett back-end system hos Scania direkt till lastbilarna som då automatiskt sänker hastigheten.

I ett annat pilotprojekt med geofencing testas hastighetsstyrning kopplat till fordonsvikt:

Tanken bakom detta pilotprojekt är att möjliggöra högre fyllnadsgrader för betongleveranser och där igenom färre transporter genom att en högre vikt på fordonet tillåts.

Då det är vikten i kombination med hastigheten som riskerar att orsaka skador på infrastrukturen så hastighetssäkras transporten på en hastighet lägre än skyltad hastighet med hjälp av geofecning, när den kör in på Södermalm.

När lasten är lossad släpps hastighetsspärren och fordonet kan sedan köra tillbaka i skyltad hastighet.

Om tekniken fungerar som tänkt finns möjlighet att i framtiden kraftigt reducera antalet transporter till och från stora gjutningsarbeten.

Läs mer:

Geofencing i ett uppkopplat transportsystem (Artikel 1 av 5 av Johannes Berg)

Geofencing – Hur används tekniken idag? ( (Artikel 2 av 5 av Johannes Berg)

Geofencing – Potentiella användningsområden (Artikel 3 av 5 av Johannes Berg)

Geofencing – Utmaningar och nästa steg (Artikel 4 av 5 av Johannes Berg)

Artikelförfattarens länktips:

Annonsplats