Etikettarkiv: Utveckling

Vem saknar räknestickan idag? Räck upp en hand!

Digitala läromedel – nytt men inte farligt

I en artikel från 2012 i Lärarförbudets tidning, Origo,  jämförs införandet av digitala läromedel i skolan med införande av miniräknare. Trots stor oro och befarade risker infördes miniräknaren i skolan och ersatte helt räknestickan, om nu någon minns den…

Artikelförfattaren anser bl a att:

  • övergång från räknesticka till miniräknare att vi blivit sämre på huvudräkning samt att ytterst få kan hantera en räknesticka, men att vinsterna blivit större än förlusterna. Förlusterna är s k ”acceptabla förluster” då andra värden har uppnåtts.
  • att processen kring digitala läromedel kommer inte att  sluta i ett antingen eller, som det gjorde med miniräknaren.

kulramFörfattaren menar att inte ens förespråkarna av digital teknik i skolan tror att boken och pennan är på väg ut. Den digitala tekniken anses i stället vara ett komplement som gör att fler elever klarar målen.

Det går idag inte att förutse vilka vinster införandet av digitala läromedel kan ge även om historien pekar på detta. En viktig vinst kan enligt artikeln vara att elever utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till information, källkritik.

Motstånd mot utvecklingen ligger bland annat i att det är svårt att i förväg förstå vad vinsten skulle kunna bli. Det är lättare att se förlusterna. ”Man vet vad man har men inte vad man får”


Undrar hur ”rädda” folk var för räknestickan när den kom?


Information om räknestickan: Wikipedia

Källor och länkar

Digitala läromedel – nytt men inte farligt (Lärarnas tidning 2012)
Om räknestickan (digitaltmuseum.se)
Räknesticka (Wikipedia)

Produktionsmetoder – i framtiden

Trots en snabb utveckling inte minst på byggmaterialsidan baseras byggandet ändå i stort sett främst på traditionella synsätt, organisations- och arbetsmetoder.

En alltför hög innovationstakt i en personaltät bransch som byggbranschen kan dock slå tillbaka i form av kvalitetsbrister i nya hus som byggts med nya obeprövade metoder eller material och kanske med en ny ovan organisation.

Frågan är nog ändå inte om utan snarast när byggbranschen kommer att börja tänka utanför boxen på riktigt. Exempel på nya metoder för konstruktion, design, samt bättre kvalitet och lönsamhet efterfrågas. Som detta exempel på betong-printing:

Exempel på innovativ design och produktionsteknik
När man ser denna och andra innovationsfilmer om nya design undrar man dock om byggbranschen kommer att vara lika personaltät i framtiden:

Intressant är detta i alla fall! I denna film har dom t o m lyckats eliminera både elektrikern och VVSaren: KORTFILM PÅ YOUTUBE

.