Nedan stående är tips för dig som vill skriva en artikel till Byggipedia. Kontaktinfo finns också längre ner.

Artikeln bör vara relaterad till samhällsbyggande generellt, boende, förvaltning, utveckling eller förmedla kunskaper inom teknik, material eller styrning och processer.

Annonsplats

Det viktiga är att vara saklig och att försöka skriva utifrån målgruppens perspektiv.

Var pedagogisk som möjligt och utgå gärna ifrån följande antaganden:

  • att läsaren inte arbetar med samma saker som du eller har samma kunskap, referenser och erfarenheter.
  • att läsaren har fullt upp med sitt eget arbeten och kanske inte insatta i övergripande branschdiskussioner.
  • att läsaren inte skall lära sig allt som du kan utan främst få insikt i och ökad förståelse för ditt arbets- eller kunskpasområde samt att kunna relatera denna förståelse till sin egen roll i branschen.

Skriv sakligt och särskilj tydligt mellan fakta och allmän kunskap respektive vad som är exempel:

  • så att det t ex inte uppfattas som att ett företags eller tjänster är de enda på marknaden eller att de är bättre än andras – såvida detta inte är vetesnkaplligt fatsställt.
  • om t ex en produkt i nuläget är helt unik och oslagbar så skall artikeln helst vara ”hållbar” och aktuell även en bit in i framtiden.

Dela upp texten flera i kortare stycken och använda flera mellanrubriker för att bli enklare att läsa och hitta i – både på datorskärm och i mobilläsare.

Skriv hellre sammanfattande – än alltför teoretiskt.

  • Viktigt med en bakgrund/inledning för att skapa en röd tråd. Läsare som (ännu)  inte är insatta i ämnet bör kunna relatera och sätta artikeln i ”sitt” sammanhanget
  • Länka gärna till fördjupning(!), t ex PDF-er, längre artikler, rapporter eller annat veteskapligt. bakgrundmaterial för den mer akademiska målgruppen so kan fördjupa sig där.

1-2 bilder är lämpligt samt ett foto av författaren (frivilligt)

  • Använd gärna egna projekt- eller produktbilder etc som exempel.
  • Glöm inte förklarande bildtext.

Företaginformation och -logga får användas, i den kortfattade presentation av artikelförfattare.

Vill du medverka: KONTAKT

Vi publicerar er artikel gratis (gäller samarbetspartners, högskolor och ideellt skrivna artiklar). Dock under förutsättning att redigerings- och publiceringsarbetet inte överstiger ca 3-4 timmar inkl kontakter med författare. Detta innebär att artikeln bör vara redigerad för webben, bl a med flera korta text stycken och mellanrubriker, bilder lågupplösta (max 400 px) samt att allt är förberett med bilder, logga, ev direktlänkar och ev PDF-er.


Byggipedia kan även hjälpa till med text och redigering av din artikel. Det brukar räcka med att vi får ett grovt utkast så fixar vi till webredigering, formuleringar och vid behov utveckling av förklarande text samt länkförslag.

Kostnad för medhjälp till artikel: 800 kr/tim exkl moms (20% rabatt för sponsorer)

Annonsplats