Tjänstekvinnor och män inom samhällsbyggnad

Ingenjörer, arkitekter, ekonomer, jurister m.fl.

Inom samhällsbyggnad arbetar många personer med olika kompetenser, yrken och ansvarsområden.

Det är främst de större byggbolagen och konsultföretagen som sysselsätter tjänstemän där var och en ansvara för sitt område.

Annonsplats

På tjänstemannasidan finns yrken som arkitekt,  konstruktör, projektledare, geotekniker, byggledare, inköpare, entreprenadingenjör, utsättare, platschef , installationssamordnare m.m.

  • byggarbetsplatserna finns t.ex. utsättare och arbetsledare samt platschef.
  • kontoren arbetar andra tjänstemän med att starta upp nya projekt, lämna anbud, upprätta kostnadskalkyler och budget, inköp, söka nödvändiga tillstånd för etablering m.m.

Arbetsgivare och arbetsplatser

Arbetsgivare kan vara alltifrån statliga verk och kommuner, till stora entreprenad eller konsultbolag – där de anställda ofta har sitt unika kompetensområde – till mindre företag där de anställda kanske oftare får mer varierande arbetsuppgifter och därmed också en god insyn i hur företagandet fungerar i branschen.

För den som vill ha ett mer varierat arbete, ha fler ansvarsområden och lära sig mer genom bättre kontakt med produktionen, med projektörer och beställare, kan det vara en fördel att arbeta som tjänsteman vid ett mindre företag i branschen.

Annonsplats

En del tjänstemän på större företag spenderar ibland sin arbetstid ute på  större byggarbetsplatser som har sin projektorganisation med tillfälliga kontor på plats. 

Utvecklingsmöjligheter och karriärvägar

 Det finns olika vägar att gå för den som vill arbeta inom samhällsbyggnad och som tjänsteman. Den som väl börjat arbeta i branschen eller har en gått en utbildning inom samhällsbyggnad har god chanser att utvecklas, byta arbete, inriktning, arbetsgivare och befattning under sitt yrkesliv.

En del börjar att arbeta ute som hantverkare, yrkesarbetare och om intresse finns t.ex. för att leda och planera arbeten, finns möjlighet att bli arbetsledare eller egen företagare.

Andra kommer från andra yrken och branscher men har en kompetens som kan komma till nytta även för företag inom samhällsbyggnad, exempel på detta är ekonomer, administratörer och personalvetare.

Högskole- och universitetsutbildningar som kan leda till arbete inom bygg och anläggning är ingenjör, jurist, ekonom och personaladministratör.

Utbildningar

En del utbildar sig till ingenjörer, arkitekter på universitet/högskola eller vidareutbildar sig via en yrkeshögskoleutbildning.

Det går att välja längre utbildningar som ger en bred och stabil grund för olika inriktningar i branschen.

Det går att välja olika kortare utbildningar och kurser för att bygga på den erfarenhet och kompetens de som redan arbetar i branschen har.

Annonsplats